Нуклеарна медицина

PET-CT (ПЕТ/КТ) Планиране, изисквания и подготовка на пациента

ПЕТ-КТ / PET-CT представлява най-модерният образен метод за диагноза, определяне на стадия, насочване към най-адекватното за Вас лечение и проследяване на ефекта от него при различни онкологични заболявания.

Моля прочетете внимателно! От това зависи качеството на изследването Ви!

Планиране:

 • Подаване на необходимите документи (копие от хистологично изследване, епикризи, резултати от образни изследвания). Необходимо е да посочите телефон за връзка.
 • В деня на изследването е необходимо да носите Tалон №8A проц 36 .- Издаден от специалист задължително с подпис на насочващия лекар и печат!
 • Документите се разглеждат от комисия от специалисти и при одобрение се посочва дата и час за провеждане на изследването, за което ще бъдете информирани по телефона.
 • Изследването е скъпоструващо и за него чакат много пациенти, които имат спешна нужда от него. Затова ви молим при отказ да ни информирате 4 дни предварително.
 • РЕТ-СТ се назначава минимум 3 седмици след химиотерапия, минимум 6 седмици след оперативни интервенции и 12 седмици след лъчелечение.

Изисквания и подготовка на пациента:

 • Задължително носете личната си карта!
 • Трябва да носите резултат от креатинин и от !кръвна захар!, изследвани 1-2 дни преди настоящето изследване. При повишена стойност на кръвната захар (над 8 мкмол/л ) изследването се отлага, докато не се нормализира.
 • Трябва да носите резултати от всички предшестващи изследвания (скенер, магнитен резонанс, рентгенови снимки, ехографии, туморни маркери), ако имате CD със запис на предходни образни изследвания и епикризи от пролежаване в болница във връзка със заболяването Ви.
 • Ако приемате лекарства, е необходимо да ги изпиете преди изследването.
 • Необходимо е да се явите на гладно (поне 6ч.) и без прием на захар и други въглехидрати.
 • Трябва да можете да лежите неподвижно 15-20 мин.
 • Ако имате клаустрофобия (страх от затворени пространства ), е добре да използвате леки успокоителни медикаменти, като диазепам, деанксит, ксанакс след консултация с лекар и да уведомите персонала.
 • Необходимо е да разполагате с две шишета от 0,5 л. вода.
 • Ако приемате кортикостероиди и интерферон, те трябва да бъдат спрени минимум 1 седмица преди изследването, след консултация с лекуващ лекар.
 • Не трябва да сте упражнявали усилена физическа активност поне 24 ч. преди изследването.
 • Трябва да сте облечени в дрехи, които лесно да се свалят и да са със свободни ръкави. Трябва да имате топла връхна дреха! Стойте на топло 24 ч. преди изследването.
 • Трябва да сте на ниско въглехидратна, повече белтъчна диета вечерта преди изследването и 24 ч. да не сте консумирали алкохол, кофеин и цигари.
 • По време на изследването не трябва да имате метални предмети по тялото и дрехите (метални накити, катарами, банели, телефон, монети и т.н.)
 • Трябва да можете да издържите без да уринирате докато се провежда изследването (около 15-20 мин.), в противен случай трябва да сте с катетър или памперс. При проблем със задържането на урина трябва да уведомите персонала.
 • Трябва да знаете точното си тегло.
 • Ако се нуждаете от помощ, трябва да си осигурите придружител.

За жени:

 • За провеждането на РЕТ-СТ е важно да не сте бременна. Ако сте кърмачка, трябва да преустановите кърменето за 24 часа. За жени в детеродна възраст е добре изследването да се проведе в първите 10 дни след менструация.

За диабетици:

 • Ако сте диабетик и приемате перорални противодиабетни лекарства (таблетки), спазвате указанията да сте на гладно 6 ч. след като сте приели всичките си лекарства, вкл. и тези за диабет.
 • Ако сте диабетик на инсулин, закусвате в 7ч., след като сте си инжектирали инсулина и се явявате след 9ч.
 • Необходимо е да си осигурите достатъчно свободно време, тъй като изследването на РЕТ-скенер отнема техническо, организационно и процедурно време от около 3 до 6 часа. След изследването е добре да се приберете с личен транспорт в къщи.

Начин на провеждане на РЕТ-СТ:

 1. Пациентите са разпределени в две или три групи от 5-6 човека, като часът се назначава за групата (не е индивидуален час!!).
 2. Регистрация при пристигане в болницата на етаж Б1
 3. Снемане на анамнеза от дежурния лекар.
 4. Осигуряване на периферен венозен път (поставяне на абокат).
 5. Престой в чакалня до момента, в който ще бъдете поканен за инжектиране.
 6. Инжектиране на радиофармацевтика - редът се определя от физическото състояние на пациента и килограмите.
 7. Натрупването на радиофармацевтика след инжектиране варира между 50 и 90 минути, като престоят е в предварително указана стая. През това време е желателно да не говорите. Няма ограничения по отношение на ползването на тоалетна.
 8. Продължителността на изследването на апарата е 15-20 мин. в зависимост от прилагания протокол.
 9. След приключване на изследването се изчаква около 10 мин. с цел проверка качеството на образите.
 10. Понякога, в интерес на изследването, е необходимо повторно скениране за уточняване на съмнителни участъци.

След изследването:

 • Инжектираното радиоактивно вещество ще бъде изхвърлено от тялото Ви в продължение на 12 часа, поради което не трябва да сте близо до бременни жени и малки деца.
 • Не се очакват никакви странични ефекти от инжектирания радиофармацевтик.
 • След изследването можете да шофирате, да се храните, да се върнете към обичайния си начин на живот.
 • Резултатът от изследването ще получите в рамките на 2 работни дни!
 • Ако живеете извън София, резултатът може да Ви бъде изпратен по куриер за Ваша сметка, след като уведомите регистратура.