Нуклеарна медицина

Туморотропна сцинтиграфия

Туморотропната сцинтиграфия е нуклеарно-медицинско образно изследване, което се провежда на гама-камера, след интравенозното въвеждане на туморотропни радиофармацевтици с различна степен на специфичност, които избирателно се натрупват в туморпролиферативните клетки и дават възможност за изобразяване на първичното огнище и степента на локорегионалното и далечно метастазиране на заболяването. Възможностите за избирателно натрупване на радиофармацевтиците са в зависимост от биохимичната им структура, биологичната им активност, рецепторна активност и др. Затова туморотропните агенти са: неспецифични и специфични туморотропни, моноклонални антитела за радиоимуносцинтиграфия, рецептори и др.

Предимство на това изследване е, че се получава образ на цялото тяло и допълнителни (ако е необходимо) хибридно изследване, наречено SPECT-CT.

Защо ви е назначена туморотропна сцинтиграфия?

 

Процедурата се провежда за откриване на следните болестни промени:

  • Откриване и визуализиране на първичното туморно огнище.
  • Изобразяване степента на поражение на регионални и по-далечни лимфни възли.
  • Откриване и изобразяване на далечни метастази.
  • Проследяване ефекта от лечението на различни онкологични заболявания.
  • Откриване на лекарствена резистентност.

Как се провежда изследването?

Преди процедурата

Преди изследването не се хранете поне 6 часа. Преди изследването съобщете на персонала, ако поради някаква причина не можете да лежите неподвижно докато трае процедурата.

Инжектира се туморотропен радиофармацевтик. Това вещество се нат-рупва в туморите, като натрупването му е толкова по-голямо, колкото по-висока е пролиферативната активност в зоните на тумора или него-вите метастази. Следва скенирането, което се провежда на апарат, наречен гама камера или СПЕКТ-КТ. Продължителността му е около 20 минути и в някои случаи се повтаря след 2, 24, 48 часа.

Предпазни мерки

Изследването не се прилага при бременни жени. Кърменето при кърмачки се прекратява за 24 часа след инжектирането на радиофармацевтика.

Преди изследването трябва да свалите метални предмети (колани, стотинки), както и бижута, тъй като те могат да бъдат причина за неточна интерпретация на изследването.

След изследването пийте много вода за бързо извеждане на радиофармацевтика от тялото и намаляване на лъчевото облъчване. На следващия ден след изследването цялата радиоактивност е елиминирана от тялото.