Нуклеарна медицина

Динамична бъбречна сцинтиграфия

Динамична бъбречна сцинтиграфия с 99мТс-MAG3 (EC, DTPA, MDP)

Бъбречната сцинтиграфия е диагностична процедура, с която се откри-ват болестни промени във функцията и структурата на бъбреците. Бъбречната сцинтиграфия Ви е назначена, за да установи характера и тежестта на болестен процес, ангажиращ бъбреците.
Бъбречната сцинтиграфия е много чувствително изследване и може да установи някои заболявания преди другите образни методи. Предимство за това изследване е, че се получава образ на бъбреците и се изчисляват количествени показатели, чрез които се оценява поотделно функцията и структурата на всеки бъбрек.

Защо ви е назначена бъбречна сцинтиграфия?

Процедурата се провежда за откриване и изясняване на следните заболявания в урологията и нефрологията, най-често:

  • бъбречни аномалии
  • литиаза
  • обструкции
  • хипертония
  • пиелонефрит
  • преди и след оперативна намеса
  • преди и след медикаментозно лечение с нефротоксични препарати
  • оценка състоянието на бъбречен трансплант

Как се провежда изследването?

Преди процедурата

Можете да се храните нормално, както и да вземете обичайните си медикаменти. Приемете около 500 мл течности преди изследването. Спрете диуретиците поне 24 часа преди изследването. Преди изследването трябва да свалите метални предмети (колани, стотинки), тъй като те могат да бъдат причина за неточна интерпретация на изследването. Преди изследването съобщете на персонала, ако поради някаква причина не можете да лежите неподвижно докато трае процедурата.

Инжектира се радиофармацевтик интравенозно под колиматора на гама камерата. Това вещество се натрупва специфично и се отделя от бъбреците. Времето необходимо за разпределението и отделянето на радиофармацевтика от бъбреците е около 20-30 мин. През това време Вие лежите неподвижно на пациентското легло.

Предпазни мерки

Изследването не се прилага при бременни жени. Кърменето при кърмачки се прекратява за 24 часа след инжектирането на радиофармацевтика.

Ако имате допълнителни въпроси или желаете повече информация, моля обърнете се към лекарите, извършващи изследванетo.