Нуклеарна медицина

Сцинтиграфия на щитовидната жлеза

Тироидната сцинтиграфия е диагностична процедура, която предоставя функционален образ на щитовидната жлеза. Тя се провежда с радио-фармацевтика 99mTc-pertechnetate (технециев пертехнетат).

Защо ви е назначена сцинтиграфия на щитовидната жлеза?

Тироидната сцинтиграфия дава възможност за оценка на:

  • Обемни процеси в областта на шията
  • Хипофункция на жлезата (Хипотироидизъм)
  • Хиперфункция на жлезата (Хипертироидизъм)
  • Щитодивна жлеза, разположена на нетипично място (Ектопична жлеза)
  • Злокачествени заболявания на щитовидната жлеза. В клиниката не се провежда сцинтиграфия с радиоактивен йод / 131I / при болни с оперативно отстранена жлеза по повод на тумор.
  • Базедова болест
  • Киста на дуктус тироглосус.
  • Доброкачествена дифузна гуша
  • Тироидити

Каква е подготовката за сцинтиграфията?

Ако приемате тироксин, е необходимо да спрете приема му за 1 сед-мица. Ако приемате антиаритмични препарати, предупредете лекаря. Един месец преди изследването не трябва да сте провеждали рентге-ново изследване с йодсъдържащ контраст или да сте се мазали с йод-съдържащи препарати.

 

Как се провежда сканирането на щитовидната жлеза?

Изследването ще бъде проведено на апарат, наречен гама камера, 20 минути след инжектиране на радиофармацевтика. Изследването про-дължава около 10 минути. По време на скенирането ще бъдете в удобно, легнало по гръб положение. От голямо значение за качеството на получения образ е след като бъдете внимателно позициониран под апарата, да останете неподвижен до края на изследването. При необходимост, се провежда и допълнително SPECT-CT-изследване.