Проф. д-р Соня Сергиева

Началник на Клиника по нуклеарна медицина
Проф. Сергиева завършва медицина в МА гр. София през 1990 г. Тя е редовен аспирант по нуклеарна медицина в НОЦ, София  в периода 1991-1994 г. Защитава дисертация за придобиване на научна степен „доктор по медицина” през 1994 г. Придобива специалност по „Нуклеарна медицина” през 1994 г. и специалност по „Клинична онкология” през 1998 г. Работи като научен сътрудник I ст. в НОЦ, София до 2003 г. Създава и ръководи отделение по Нуклеарна медицина в СБАЛОЗ, София. От май месец 2024 г. завежда Клиниката по нуклеарна медицина в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда.