Нуклеарна медицина

Сцинтиграфия с DaTSCAN

Какво представлява DaTSCAN?

DaTSCAN представлява инжекционен разтвор, който съдържа активното вещество йофлупан (ioflupane) (123I).

За какво се използва DaTSCAN?

DaTSCAN е предназначен само за диагностични цели. Използва се за откриване загубата на нервни клетки в областта от мозъка, наречена стриатум, по-специално клетките, които освобождават допамин.

Лекарството се използва в помощ на диагностицирането на следните състояния при възрастни (на възраст от 18 години или повече):

  • Двигателни нарушения като тези, наблюдавани при болестта на Parkinson и други свързани нарушения, при които загубата на нервни клетки води до тремор (треперене), нарушения в походката (проблеми в начина, по-който ходи пациентът) и скованост на мускулите.
  • Тъй като тремор може да възникне и при “есенциален тремор” (тремор с неизвестна причина), DaTSCAN се използва в помощ на разграничаването на есенциалния тремор от свързаните с болестта на Parkinson нарушения.
  • Деменция (загуба на интелектуални функции) DaTSCAN се използва в помощ на разграничаването на тип деменция, известен като “деменция с телца на Леви” от болестта на Alzheimer.

Как се използва DaTSCAN?

DaTSCAN се прилага посредством бавна инжекция с продължителност от не по-малко от 15 до 20 секунди) във вена на ръката. От 3 до 6 часа след инжекцията се прави изс-ледване. Когато приемат DaTSCAN, пациентите трябва да приемат и друго лекарство, например таблетки йод или луголов разтвор, за да се предпази щитовидната жлеза. Лекарството се приема един до четири часа преди изследването.

Как действа DaTSCAN?

Активното вещество в DaTSCAN, йофлупан (123I)), е радиофармацефтично средство. То съдържа веществото йофлупан, което е маркирано с 123I (йод-123), радиоактивна форма на химичния елемент йод. Йофлупанът се свързва специфично със структури на повърхността на окончанията на нервните клетки в зоната на стриатума в мозъка, които са отговорни за транспорта на допамина. Когато на пациента се инжектира DaTSCAN, йофлупанът (123I)) се разпределя в тялото посредством кръвния поток и се натрупва в стриатума, където се свързва с транспортиращите допамин структури. Свързването може да се установи чрез специално образно изследване, наречено еднофотонна емисионна компютърна томография (SPECT), която открива радиоактивния йод-123. При пациенти с болестта на Parkinson и свързаните с нея нарушения и при пациенти с деменция с телца на Леви обикновено настъпва загуба на нервни клетки в стриатума, където се съдържа допамин. Това води до намаляване на количеството DaTSCAN, което се свързва с тези нервни клетки и може да се наблюдава при изследването. Изследването дава възможност свързаните с болестта на Parkinson нарушения да се разграничат от есенциалния тремор, а деменцията с телца на Леви да се разграничи от болестта на Alzheimer.

Какви са рисковете, свързани с DaTSCAN?

Най-честите нежелани реакции при DaTSCAN (наблюдавани при 1 до 10 пациенти на 100) са повишен апетит, главоболие, мравучкане (чувство, че нещо пълзи по или под ко-жата) и вертиго (световъртеж). Причиненият от радиоактивността риск се смята за много нисък. DaTSCAN е противопоказан за хора, които имат свръхчувствителност (алергични реакции) към йод. Не трябва да се използва при бременни жени.