Доц. д-р Цветан Минчев, дм

Началник отделение
Началник отделение по Гръдна хирургия

Доц. д-р Цветан Минчев, дм е началник отделение по Гръдна хирургия, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда.

Доц. Минчев извършва редица редки операции на пациенти със заболявания в областта на белите дробове и гръдния кош. Прилага нови и иновативни методи за хирургично лечение, някои от които са единствени по своята същност не само в България, но и на световно ниво. Развива минимално-инвазивни методи в областта на гръдната хирургия – торакоскопски и медиастиноскопски интервенции. Работи в мултидисциплинарни хирургични екипи при сложни операции, заедно с кардиохирурзи, коремни хирурзи, пластични и УНГ хирурзи, инвазивни гастроентеролози. 

 • Професионален опит

  Професионален опит

  1989 – 1992 г. – Лекар ординатор в поделения към Българската армия

  1992 – 2006 г. – Клиника по Гръдна хирургия, Специализирана болница за белодробни заболявания Света София, София, последователно след конкурси е клиничен ординатор (1992), асистент (1996), старши асистент (2000 г.) и главен асистент (2004 г.)

  2006 г. – до момента – Началник на Отделение по Гръдна хирургия в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда.

 • Образование

  Образование

  1989 г. завършва в Медицински университет, София;

  1996 г. придобива специалност по „Обща хирургия“;

  2000 г. придобива специалност „Гръдна хирургия“;

  През 2017 г. защитава дисертационен труд на тема: „Оперативна техника с педикулизиран оментум за лечение на медиастинити след кардиохирургични операции“, с което придобива научна и образователна степен „Доктор“;

  През 2018 г. след конкурс заема академичната длъжност „Доцент“ по „Гръдна хирургия“.

 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации

  През 2002 г. преминава квалификационен курс по Видеоторакоскоспска и медиастиноскопска хирургия от МУ-София;

  През 2006 г. придобива сертификат за „Бронхоскопия“ след обучение в Специализирана болница за белодробни болести Св. София;

  Преминава специализация VATS  Master class за видеоасистирана торакоскоспка хирургия в Истанбул, Турция под ръководството на Диего Гонзалес и Албер Токер;

  Преминава курс по разширена видеоасистирана медиастиноскопия в Тимишоара, Румъния. Има завършени множество допълнителни квалификационни курсове;

  През 2019 г. е сертифициран за работа с хирургичната платформа Da Vinci в областта на Гръдната хирургия в Атланта, САЩ;

  Доц. Минчев е първият български хирург със сертификат за роботизирана хирургия в областта на Гръдната хирургия.

   

 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества

  Член на Българското хирургично дружество;

  Член на Българската асоциация по пулмология;

  Член на Българската асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия;

  Член на Българската асоциация по кардио-торакална хирургия;

  Член на Европейското дружество на хирурзите „Еврохирургия“;

  Член на Европейската асоциация по кардио-торакална хирургия; 

 • Награди

  Награди

  2017 г. – Награден за "Лекар на годината" от Български лекарски съюз в областта на иновациите в медицината.

Свързани блог статии

Свързани блог статии

Доц. Минчев: Благодарността на пациентите ме прави истински щастлив