Д-р Емануил Манолов, дм

Гръден хирург
Д-р Емануил Манолов е роден в гр. Бургас през 1969 г. Завършва Френска езикова гимназия, гр. София. През 1996 г. завършва медицина в Медицински факултет на Медицински университет – София, след което е редовен докторант в Клиника по гръдна хирургия на ДУБББ ”Св. София”. През 2001 г. защитава дисертация на тема „Хирургично лечение на булозния емфизем” за придобиване на образователна и научна степен „доктор”. През 2004 г. придобива магистърска степен по здравен мениджмънт във Факултет по обществено здраве на Медицински университет – София. Има две специалности – по ХИРУРГИЯ и по ГРЪДНА ХИРУРГИЯ. Има 19 научни разработки в областта на гръдната хирургия, публикувани във водещи междинародни и български списания. Член е на Европейската асоциация по кардио-торакална хирургия. Владее френски, руски и английски.