Д-р Слави Бизьоков

Гръден хирург
Роден на 20.03.1990 г. в гр. Гоце Делчев. Средното си образование завършва в Математическа гимназия "Акад. Сергей Павлович Корольов" гр. Благоевград с пълно отличие. След конкурс в Посолството на Русия в България е приет да следва медицина в Санкт - Петербургски Първи държавен медицински институт за период от 4 години, след което се дипломира в МУ София. Второ поколение лекар. От 2015 г. е лекар - специализант в отделението по Гръдна хирургия на Болница Токуда. Придобива специалност по Гръдна хирургия през 2021 г. Научните му интереси са в областта на видео-асистираната торакална хирургия. Владее английски и руски език .