Проф. д-р Ташко Делийски, дмн

хирург на млечна жлеза, онкохирург, мамолог, консултант на отделението по Хирургия на гърда
Проф. Делийски е роден през 1950 година. Професионалното му развитие в клинично, педагогическо и научна направление започва в МУ-Плевен, където последователно заема длъжностите началник на Онкохирургия, ръководител на Онкологичен център, заместник ректор и декан. След първоначален 15-годишен опит в областта на общата и спешна хирургия професор Делийски се профилира допълнително в онкологията и онкохирургията, като особено значение от практичен и научен характер имат заболяванията на коремните органи, кожата и млечната жлеза. В последните години с голяма задълбоченост проучва и внедрява новостите в инвазивната диагностика и оперативното лечение на заболяванията на млечната жлеза, на базата на което придобива научно звание „Доктор на медицинските науки” и научната степен „Професор”. Гласувано му е доверие да е един от експертите, разработили националните алгоритми за съвременно лечение на рака на млечната жлеза. В научната и практическата му дейност в момента акцент са проучвания, свързани с онкопластичния подход при операции на гърдата, в което направление е ръководител на докторанти. Многократните му специализации и преподавателска дейност във водещи онкохирургически клиники в Европа са му създали широки контакти за обмен на опит. Това му позволява да внедрява най-новите постижения и да провежда научни проучвания в колективи с наши и чуждестранни учени. Проф. Делийски е заместник-председател на Българското хирургическо дружество. Той е поканен от ръководството на МБАЛ „Токуда Болница София” да се присъедини като консултант към екипа на Второ хирургично отделение по Програма за развитие на научно-изследователската и внедрителната дейност по проблемите на рака и другите заболявания на млечната жлеза.