Д-р Славимир Лавчев

Хирург
Д-р Лавчев завършва Медицина през 2011 г. в МУ-Пловдив. Преминал е стажове в гр. Гданск, Полша и гр. Дебрецен, Унгария. В периода май 2011 г. - януари 2012 г. е лекар в ЦСМП-Димитровград и лекар-ординатор в Хирургично отделение на МБАЛ “Св. Екатерина”, Димитровград. От януари до май 2012 г. е лекар-ординатор в хирургично отделение на МБАЛ Хасково. От май 2012 г. специализира Висцерална и Обща хирургия в болница Токуда, а от август 2012 г. е лекар-ординатор в Неотложно звено в болницата. През май 2017 г. придобива специалност Коремна хирургия. Специализира Пластична хирургия от 2020 г. Притежава сертификати за коремна ехография, лапароскопия, лапароскопски операции на предна коремна стена и диафрагмални хернии. Д-р Лавчев има научни интереси в областта на мамологията, онкопластичната хирургия и колопроктологията. Владее английски език.
Свързани блог статии

Свързани блог статии