Сентинелната сцинтиграфия е образно изследване, при което специалистите от Клиника по нуклеарна медицина инжектират радиофармацевтик около тумора и визуализират сентинелния (стражевия) за тумора лимфен възел. С помощта на гама сонда, интраопертивно, хирурзите на гърда откриват този лимфен възел и го изпращат на патолозите за изследване. Ако в него не се открият туморни клетки, не е необходимо да се извърши радикална лимфна дисекция на прилежащата към гърдата аксиларна област. Тя е неизбежна, ако не бъде извършено образното изследване.

„Когато оперираме карцином на гърдата ние трябва да направим лимфна дисекция в цялата подмишница, такива са изискванията. Причината е, че трябва да сме сигурни, че в никой от лимфните възли не е започнало образуване на метастази и микро-метастази. Благодарение на образното изследване, което имаме шанс да правим съвместно с колегите от Клиника по нуклеарна медицина, днес можем да спестим голяма лимфна дисекция на гърдата на част от пациентките ни с тази диагноза.“, обясни д-р Славимир Лавчев, хирург на гърда в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда.

За да може да се извърши и да бъде оптимално изследването има следните условия:

  • Туморът трябва да е с размер до 2 см.
  • Трябва хистологично да е доказано, че туморът е злокачествен
  • Образното изследване не показва увеличени регионално лимфни възли

Ако лимфните възли са значително увеличени, тогава е необходимо всички да бъдат премахнати и изследването не е релевантно.

Процедурата се покрива от НЗОК, но все още е достъпна в малко лечебни заведения в страната. Причината е, че няма налична апаратура, а и за да бъде изпълнено максимално прецизно изследването, е нужен мултидисциплинарен екип, в който важна роля имат специалистите по нуклеарна медицина. Изотопът се инжектира именно от тях, в подходяща доза, в деня преди да бъде извършено изследването.

За момента методът се използва при рак на гърда и злокачествени заболявания на кожата – меланом. Процедурата позволява на хирурзите да отстранят само стражевия лимфен възел и при негативен за туморно засягане резултат да стадират точно състоянието на регионалните лимфни възли и да спестят на пациента радикална лимфна дисекция.