Нова генерация компютърен томограф (скенер), позволява на специалистите в Клиника по образна диагностика на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда да въведат иновативни протоколи за изследване, с които се преодоляват редица от стигматизираните ограничения на метода.

Голямата бързина на сканиране на апарата позволява да се изследват движещи се органи като сърцето без ограничения, каквито са наложителни в повечето случаи. Високият или неравномерният пулс вече не са пречка за едномоментно провеждане на изследвания на сърцето и големите съдове.

Голямата скорост на провеждане на изследването позволява да се скенират малки деца, тежко-болни и политравматични пациенти без да се налага анестезия (упойка).

Иновативните алгоритми за реконструкция на образа осигуряват изключително високото му качество при значително намаляване на радиационната доза. Получената от пациента доза йонизиращо лъчение при изследванията е многократно по-ниска от обичайната, което в професионалните среди се определя като „нискодозови компютър-томографски протоколи“.

Апаратът позволява да се изследват пациенти с високо телесно тегло заради широкия отвор на машината, голямата товароподемност на масата, мощната рентгенова тръба и новите техники за „изчистване“ на образа.

Използването на метода за двойно-енергийно сканиране и последващият анализ на образите дават възможност за тъканна характеристика и по-прецизна диагностика.

Благодарение на новия за страната ни апарат и иновативните протоколи за изследване, които специалистите в клиниката прилагат, металните протези и различни видове импланти вече не са фактор, компрометиращ образа.

Умелото комбиниране на техническите параметри и използването на софтуерните продукти за допълнителна обработка, позволяват да се намали дозата на инжектираната контрастна материя, което намалява вероятността от усложнения при деца, възрастни пациенти и такива с увредена бъбречна функция.

Умелото използване на високите технологии, на които почива новият апарат, съчетано със задълбоченото познание на нуждите на клиницистите и пациентите, позволява на рентгенолозите от Клиниката по образна диагностика да предложат „за всеки по нещо“. За правилния избор на протокол за изследване е нужно да има конкретно клинично запитване. Във времето на персонализираната медицина, лекарите в клиниката имат знанията и уменията да предложат и проведат точното изследване, за точния пациент в точния момент.

За консултации и записвания за високо-специализирани компютър-томографски изследвания, може да си запазите час на 02/403 47 89 и 02/403 41 80.