Д-р Анастазия Петреска, дм

Хирург
 • Д-р Анастазия Петреска, дм има близо 20-годишен опит в областта на общата и коремната хирургия. Притежава специалност по хирургия от 2008 г., като през същата година се присъединява към екипа на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда
 • Преминала е през специализации във Франция, Румъния, Гърция и САЩ. 
 • Притежава образователна и научна степен „доктор“ след успешна защита на дисертационен труд по проблемите на хирургичното лечение на карцинома на панкреаса (2022 г.).
 • Автор и съавтор на повече от 30 научни трудове в областта на панкреатичната, чернодробната, стомащшната и колоректалната хирургия, роботизираната хирургия, в които области са и основните и научни интереси.
 • Главен асистент (от 2023 г.) и хоноруван преподавател по „Обща и оперативна хирургия“ и „Специална хирургия“ към Медицинския факултет, СУ „Св. Климент Охридски“.  
 • Професионален опит

  Професионален опит
  • От 2008 г. - до момента - хирург в Клиника по ЧЖОПХ в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда 
  • От 2019 - до 2023 г.  - Асистент към Медицински факултет към СУ "Св. Климент Охридски"
  • 2023 г. - до момента - Главен асистент и хоноруван преподавател по „Обща и оперативна хирургия“ и „Специална хирургия“ към Медицинския факултет, СУ „Св. Климент Охридски“.  

 • Образование

  Образование
  • 2001 г. - завършва МУ-София
  • 2008 г. - придобива специалност "Хирургия" 
  • 2022 г. - Притежава образователна и научна степен „доктор“ след успешна защита на дисертационен труд по проблемите на хирургичното лечение на карцинома на панкреаса.

   

   

 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации
  • 2011 г. – Основи на лапароскопската хирургия във ВМА
  • 2011 г. -  Чернодробно-жлъчна хирургия, панкреатична хирургия към МУ – София
  • 2014 г. - Лапароскопска дебелочревна и стомашна хирургия във ВМА
  • 2015 и 2016 г. – Чернодробни трансплантации в Болница Фундени в Букурещ
  • 2015 г. - Обучение за фистула плъг метод – лечение на перианални фистули в Макон (Франция)
  • 2016 г. -  Използване на автоматични ушиватели в института „Johnson and Johnson“, Cincinnati, USA
  • 2017 г. - Лапароскопски методи за пластика на предна коремна стена в Атина (Гърция)
  • 2022 г. - Теоретичен курс за напреднали: Нови перспективи в чернодробно-жлъчната и панкреатична хирургия IRCAD в Страсбург (Франция)
  • 2022 г. - Придобива научна и образователна степен „ Доктор“ на тема: „Резектабилност на карцинома на главата на панкреаса, пред и интраоперативни критерии“