Д-р Анастазия Петреска, дм

Хирург
Д-р Петреска има над 15 години опит в областта на коремната хирургия. Тя се присъединява към екипа на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда през 2008 г. Преминала е през специализации във Франция, Румъния, Гърция и САЩ. 
 • Професионален опит

  Професионален опит

  От 2008 г. - до момента - хирург в Клиника по ЧЖОПХ в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда 

  От 2019 г. - до момента - Асистент към Медицински факултет към СУ "Св. Климент Охридски"

 • Образование

  Образование

  2001 г. завършва МУ-София

  2008 г. придобива специалност "Хирургия" 

   

   

 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации

  2011 г. – Основи на лапароскопската хирургия във ВМА

  2011 г. -  Чернодробно-жлъчна хирургия, панкреатична хирургия към МУ – София

  2014 г. - Лапароскопска дебелочревна и стомашна хирургия във ВМА

  2015 и 2016 г. – Чернодробни трансплантации в Болница Фундени в Букурещ

  2015 г. - Обучение за фистула плъг метод – лечение на перианални фистули в Макон (Франция)

  2016 г. -  Използване на автоматични ушиватели в института „Johnson and Johnson“, Cincinnati, USA

  2017 г. - Лапароскопски методи за пластика на предна коремна стена в Атина (Гърция)

  2022 г. - Теоретичен курс за напреднали: Нови перспективи в чернодробно-жлъчната и панкреатична хирургия IRCAD в Страсбург (Франция)

  2022 г. - Придобива научна и образователна степен „ Доктор“ на тема: „Резектабилност на карцинома на главата на панкреаса, пред и интраоперативни критерии“