Д-р Николай Кътев

Хирург
Завършва медицина в МУ - София през 2008 година. От завършването си до моемнта работи в Клиника по чернодробна, жлъчна, панкреатична и обща хирургия на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда. През 2014 година придобива специалност „Хирургия”. Съавтор на публикации и участия в национални и международни хирургични форуми. По-време на следдипломното си обучение придобива сертификати по лапарскопска и миниинвазивна хирургия, хирургична онкология, ендокринна и обща хирургия у нас и в чужбина. Член е на Български лекарски съюз, Българско хирургическо дружество, ЕSO- Европейско училище по онкология, ESSO – европейска общност на хирурзи и онколози. Професионалните му интереси са насочени в областта на минимално инвазивната, чернодробна и панкреатична хирургия. Владее английски и ползва немски език.