Д-р Димитър Русенов

хирург, гастрохирург
Д-р Русенов е завършил медицина през 2000 г. в МУ-София. От 2002 до 2010 година работи в УМБАЛ "Александровска". Преминал е през почти всички нива на йерархията - клиничен ординатор през 2003 година, асистент - 2006 година, старши асистент - 2007 година. През 2007 г. придобива специалност "Обща и коремна хирургия". През 2010 година се присъединява към екипа на Първа хирургична клиника на Токуда Болница София. Д-р Русенов има публикации в българския и международния медицински печат, участвал е в редица научни форуми у нас и в чужбина. Член е на Българското хирургично дружество.