Д-р Антон Ангелов

Гръден хирург
Д-р Ангелов има над 7 години опит в областта на гръдната хирургия. Основните му професионални интереси са в областта на оперативни гръднохирургични дейности, робот асистирана хирургия на злокачествени и доброкачествени заболявания. . Сертифициран конзолен хирург на робот асистирани интервенции със системата Da Vinci.