Д-р Антон Ангелов

Гръден хирург
Роден на 30 януари 1984 г. в град Тополовград. През 2003 г. завършва средното си образование с пълно отличие. През 2009 г. завършва специалност медицина в Медицински Университет - гр. София също с много добър успех. Млад и амбициозен лекар като интересите му са в областта на гръдната и общата хирургия. Многократно е участник в кръжоци съответно по обща, коремна, кардио и гръдна хирургия. Има завършен курс по образна диагностика.