Aa

Клинична психология

Запази час

Психологично консултиране и психотерапия на хора с афективни, тревожни и др. психични разстройства към ДКЦ.

Индивидуално и групово психологично консултиране и психотерапия на пациенти с онкологични и други заболявания, и техните близки във всички етапи на болестта (диагностициране, активно лечение и палиативни грижи).

Осигуряване на психологична подкрепа с цел повишаване качеството на живот и улесняване на адаптацията към болестта, прогнозата и лечението. Психологично консултиране на пациенти при диагностициране на тежко заболяване, рецидив или прогресия на болестта, повишена тревожност и депресивност или друга психична симптоматика, трудности при провеждането на лечението, подготовка за хирургични и други интервенции, изчерпване на възможностите за лечение, психосоматични оплаквания, необходимост от психодиагностика и др.;

Психологично консултиране на близките при важна промяна в състоянието на болния или неблагоприятна прогноза, загуба на близък, затруднения в общуването с пациента в контекста на болестта, информиране на децата и юношите и др.

Провеждане на обучения, психологични групи и индивидуални консултации за медицински специалисти с цел подобряване на комуникацията с пациентите, справяне със стресови ситуации и превенция на синдрома на професионално прегаряне.

Консултации в кабинета по клинична психология се извършват от д-р Маргарита Тарейн. Може да запишете час за преглед на телефон 0700 13 127 или 0889 52 61 95. 

Галерия