Клинична психология, психоонкология и психосоматика

Биофийдбек тренинг и неврорелаксационни терапевтични процедури

Биофийдбек (биологична обратна връзка) и т.нар. аудио-визуално увличане на мозъчните вълни, са терапевтични процедури, при които с помощта на софтуерни програми и специално разработени устройства се постига немедикаментозно овладяване на невровегетативни смущения чрез регулиране на функционирането на нервната система, нормализиране на мозъчната възбуда и неволевите процеси в тялото. Това са специализирани поведенчески и невромодулационни подходи, които в световен мащаб се прилагат за овладяване на симптомите на тревожни и панически състояния, депресия, безсъние, хипертония, хронична болка и др. Извършват се от клиничен психолог, биофийдбек невротерапевт. 

За връзка с Центъра по клинична психология, психоонкология и психосоматика:
Тел: 0884 933 160; 02/403 43 88
Имейл: clinical.psychology@acibademcityclinic.bg