Клинична психология, психоонкология и психосоматика

Комплексно лечение на тревожни и панически състояния

Специализираната болнична терапевтична програма осигурява възможността за прилагане на комплексен лечебен подход, който може да адресира едновременно психичните, физиологичните и социални проявления на тревожните и панически състояния. Тя се основава на прецизна медико- и психодиагностична оценка на състоянието на пациента и прилагането на медицински, психологични и психотелесни терапевтични интервенции за неговото овладяване. 

Специализираната програма за комплексно лечение на тревожни и панически състояния включва:

  • Медицинска диагностика и психодиагностика за оценка на състоянието 
  • Изготвяне на персонализиран план за лечение
  • Индивидуална психотерапия
  • Терапевтични интервенции и тренинг за овладяване на тревожността
  • Биофийдбек и неврорелаксационни терапевтични процедури 
  • Консултиране на близките 
  • Групова психотерапия 
  • При необходимост, насочване на пациента към допълнителни рехабилитационни или други терапевтични процедури и специалисти за подобряване на физическото му здраве 
  • Планирано проследяване на състоянието на пациента след приключване на терапевтичната програма.

Прецизна медицинска и психодиагностика за оценка на състоянието 

Изключване на подлежащо болестно състояние чрез провеждането на необходимите медицински прегледи и медико-диагностични лабораторни изследвания. Преценка за необходимостта от фармакологично лечение.

Биофийдбек и неврорелаксационни терапевтични процедури

Биофийдбек (биологична обратна връзка) и т.нар. аудио-визуално увличане на мозъчните вълни, са терапевтични процедури, при които с помощта на софтуерни програми и специално разработени устройства се постига немедикаментозно овладяване на невровегетативни смущения чрез регулиране на функционирането на нервната система, нормализиране на мозъчната възбуда и неволевите процеси в тялото. Това са специализирани поведенчески и невромодулационни подходи, който в световен мащаб се прилагат за овладяване на симптомите на тревожни и панически състояния, депресия, безсъние, хипертония, хронична болка и др. Извършват се от клиничен психолог, био-и неврофийдбек специалист. 

Транскраниалната електромагнитна стимулация е неинвазивен терапевтичен метод, който се използва за рехабилитация след преживян мозъчен инсулт, при множествена склероза, болест на Паркинсон, деменции, тревожни и панически състояния, световъртеж, нарушения в съня, мигрена, хронична болка, фибромиалгия и др. Световно одобрена е за лечение на медикаментозно резистентни депресия и обсесивно-компулсивно разстройство. Прилага се от специалист невролог.

Консултиране на близките

Тревожните и паническите състояния представляват сериозно предизвикателство не само за самия пациент, но и за неговото семейство. Те имат негативно влияние както върху ежедневието, така и върху отношенията. Много често, поради неразбиране на състоянието, близките са гневни, объркани, притеснени и безпомощни в опитите си да помогнат. Липсата на адекватна подкрепа от страна на близките може да засилва тревожността на пациента и да възпрепятства постигането на терапевтичен резултат. По тази причина терапевтичната програма включва работа, насочена към подпомагане на близките (и респективно пациента) чрез консултиране, обучение и насоки за подкрепа. 

Групова психотерапия 

Груповата терапия при тревожни и панически състояния цели подпомагането и стабилизирането на индивидуалния психотерапевтичен процес. Тя дава възможност на пациентите да споделят преживявания и опит, и да получават подкрепа от други хора, изправени пред сходна проблематика. Групата може да включва и членове на семейства, и партньори. 

За връзка с Центъра по клинична психология, психоонкология и психосоматика:
0884 933 160; 02/403 43 88
clinical.psychology@acibademcityclinic.bg

Галерия