Клинична психология, психоонкология и психосоматика

Психологично консултиране на близките

Една от водещите цели на Центъра по клинична психология, психоонкология и психосоматика е осигуряването на психосоциална подкрепа и на близките на пациентите.

След диагностицирането на заболяването и по време на лечението на болния, неговото семейство преминава през множество емоционални, социални и други трудности, с които ежедневно трябва да се справя. Колкото и пренебрегван да е този факт, в периода на боледуването, близките се нуждаят от подкрепа не по-малко от самия пациент.

Емоционалната подкрепа и психологично консултиране на семейството се отнася до общуването с пациента в контекста на болестта и неговото обгрижване, разговорите за информиране на децата и други близки, и подпомагане на справянето със собствените емоционални преживявания във връзка с настъпването на болестта и промените в живота на семейството.

Психологичните консултации за близките на пациентите на болницата са безплатни.

Близките на пациентите могат да се възползват от полагащите им се консултации с психолог или клиничен социален работник на всеки етап, в който се нуждаят от това - не само в рамките на активното лечение на техния близък, а и след неговото приключване. 

За връзка с Центъра по клинична психология, психоонкология и психосоматика:
Тел: 0884 933 160; 02/403 43 88
Имейл: clinical.psychology@acibademcityclinic.bg