Клинична психология, психоонкология и психосоматика

Програма за превенция на риск от аутизъм

Програмата за превенция на риск от аутизъм е свързана с оценката и проследяването на ранното психично развитие на бебетата и тяхната връзка с майката и обкръжението, в която да участват лекари, психоаналитик, кинезитерапевт и специалист по релационна психомоторика.

Програмата включва: 

Оценка на риска от аутизъм в ранна детска възраст (от 0 до 1 г.) и при наличие на индикации за риск, назначаване на терапевтична програма с базова продължителност от 3 месеца, която включва регулярни:

  • психологични консултации;
  • кинезитерапевтични сесии;
  • сесии по релационна психомоторика

За връзка с Центъра по клинична психология и психосоматика:
Тел: 0884 933 160; 0887372184; 02/403 43 88
Имейл: clinical.psychology@acibademcityclinic.bg