Д-р Маргарита Тарейн

Началник отделение
Клиничен психолог Психотерапевт
Д-р Маргарита Тарейн е доктор по клинична психология в областта на аналитичната психосоматика на онкологичните заболявания. Обучава се в психотерапия и по-късно в психоанализа и аналитична психосоматика в България и Париж към Институт „IPSO Pierre Marty“. Започва практика като психотерапевт през 2005 г. Притежава опит в индивидуална и групова психотерапевтична работа с хора с различни психични разстройства, онкологични и други тежки заболявания, близки на пациенти и медицински специалисти. От 2010 г. сътрудничи на АПОЗ в проекти като изграждането на стандарт за психологична помощ при пациенти с рак, супервизия на екипа от психолози, провеждане на обучения за лекари и медицински сестри, и пациентски форуми. Преподава към магистърска програма по Клинична психология на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и към Институт за интегративна психотерапия и психосоматика в сферата на психоонкологията, психосоматиката и психотерапията. От 2013 г. работи като клиничен психолог към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, където завежда Центъра по клинична психология, психоонкология и психосоматика.
 • Клинични интереси

  Клинични интереси
  • Психотерапия при афективни, тревожни и други психични разстройства;
  • Аналитична психосоматика и психотерапия при пациенти с различни заболявания;
  • Придружаващи медицинското лечение психосоматични терапевтични програми при пациенти с неврологични, стомашно-чревни, сърдечно-съдови, ендокринни и други заболявания;
  • Клинична практика с пациенти с инвалидност, терминално болни пациенти и техните близки;
  • Работа с кризисни състояния;
  • Психологично консултиране и психотерапия при хора, преживели загуба на близък;
  • Психични аспекти на комуникацията и взаимоотношението лекар-пациент;
  • Медицинска етика;
  • Научно-изследователска дейност в областта на психосоматичната медицина;

 • Професионален опит

  Професионален опит

  Доктор по клинична психология в областта на аналитичната психосоматика на онкологичните заболявания.

  Обучава се в психотерапия и по-късно в психоанализа и аналитична психосоматика в България и Париж към Институт „IPSO Pierre Marty“.

  Провежда стаж в мобилен екип за палиативни грижи към Университетска болница „Pitié-Salpêtrière-Charles Foix”.

  Започва практика като психотерапевт през 2005 г. Притежава опит в индивидуална и групова психотерапевтична работа с хора с различни психични разстройства, онкологични и други тежки заболявания, близки на пациенти и медицински специалисти.

  От 2010 г. сътрудничи на АПОЗ в проекти като изграждането на стандарт за психологична помощ при пациенти с рак, супервизия на екипа от психолози, провеждане на обучения за лекари и медицински сестри, и пациентски форуми.

  Преподава към магистърска програма по Клинична психология на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и към Институт за интегративна психотерапия и психосоматика в сферата на психоонкологията, психосоматиката и психотерапията.

  От 2013 г. работи като клиничен психолог към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда и от 2016 г. към Сити Клиник Онкологичен център.

  Завежда Центъра по клинична психология, психоонкология и психосоматика в две от болниците на Аджибадем Сити Клиник – УМБАЛ Токуда и Младост.

  Сертифициран водещ на Балинтова група.

  Основател и почетен член на Българска асоциация по психоонкология.

 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества
  • Пълноправен член на Международната асоциация по психоонкология (IPOS)
  • Член на асоциация “Българско психоаналитично пространство”
  • Член на Българско Балинтово общество и Psycho-Оncology Cooperative Research Group
  • Почетен член на Българска асоциация по психоонкология.
Свързани блог статии

Свързани блог статии

Александър Миланов: "Лекарите имат граници на това, което като човешки същества могат да понесат, тук няма егоисти, има факти от реалността и битка за спасяване на живота"