Доц. д-р Лъчезар Лозанов, дм

Началник Клиника по Вътрешни болести (Ендокринология и нефрология)

Доц. Лозанов е началник Клиника по Вътрешни болести с отделения по Ендокринология и Нефрология в Болница Токуда. От 2006 г. завежда отделението по Ендокринология, а в последствие е избран и за началник на Клиниката по Вътрешни болести. Доц. Лозанов е завършил медицина през 1992 г. в Медицински университет, гр. София, след което придобива последователно две специалности: „Вътрешни болести” (1999 г.) и „Ендокринология” (2002 г.).  Има дългогодишен опит в лечението на болестите на щитовидната жлеза и захарният диабет, както и в областта на хипофизните, надбъбречни и гонадни заболявания. Област на сериозен интерес за него е изучаването и лечението на наднорменото тегло и затлъстяването. Специалист в ехографските изследвания на щитовидната и околощитовидните жлези.

През 2016 г. защитава дисертация на тема: "Хипотиреоидизъм, затлъстяване и метаболитен синдром - взаимовръзки и роля на патогенетичните фактори" и придобива образователна и научна степен „Доктор по медицина“. От 2019 г. заема академична длъжност Доцент по Вътрешни болести.

Участва в научно-изследователска дейност в областта на ендокринологията и съставяне на учебни помагала по клинични проблеми на ендокринологията. Има множество оригинални статии и обзори в български и международни медицински списания. Съавтор в Монографията „Болести на щитовидната жлеза”, 2018 и в Монографията „Тиреоидит на Хашимото“, 2021.

 • Клинични интереси

  Клинични интереси
  • Болести на щитовидната жлеза
  • Захарен диабет
  • Хипофизни, надбъбречни и гонадни заболявания
  • Лечение на наднормено тегло и затлъстяване
 • Професионален опит

  Професионален опит
  • Началник на Клиника по Вътрешни болести  (Ендокринология и Нефрология) в Болница Токуда от 2020 г.
  • От 2006 г.  завежда отделението по Ендокринология в Болница Токуда
  • От 1995 г. до 2006 г. работи в Университетската специализирана болница за активно лечение по ендокринология (УСБАЛЕ) „Академик Иван Пенчев”, където натрупва опит в клиниките по хипофизни, надбъбречни и гонадни заболявания, както и в лечението на болестите на щитовидната жлеза и захарния диабет. Там завежда и кабинет по „Ендокринни хипертонии и холтер мониториране на артериалното налягане и сърдечната дейност”.
  • През първите три години от кариерата си работи в кардиологично отделение в екипа на акад. Чудомир Начев, МУ- София. 
 • Образование

  Образование
  • Завършва медицина през 1992 г. в Медицински университет, гр. София
  • Придобива специалност по Вътрешни болести  (1999 г.) и по Ендокринология (2002 г.)
  • През 2016 г. придобива образователна и научна степен „Доктор по медицина“, след като защитава дисертация на тема: "Хипотиреоидизъм, затлъстяване и метаболитен синдром - взаимовръзки и роля на патогенетичните фактори"
  • От 2019 г. заема академична длъжност Доцент по Вътрешни болести
  • Има завършено следдипломно обучение по Здравен мениджмънт

   

 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества
  • Българското дружество по ендокринология
  • Асоциация по ендокринни хипертонии
  • Европейско дружество по изучаване на захарния диабет (EASD).
Свързани блог статии

Свързани блог статии

Бариатричната хирургия намалява с 56% смъртността при пациенти със сърдечно-съдови заболявания