Д-р Бойка Костова-Сякулова

Ендокринолог Интернист

Завършила медицина в Медицински университет - София през 1996 г. Работила е като диетолог и като лекар в звено за неотложна медицинска помощ в продължение на три години след завършването си.

Специализира вътрешни болести в МБАЛ „Александровска“ и придобива специалност по вътрешни болести през 2005 год.

Специализира ендокринология и болести на обмяната в УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“ и придобива специалност през 2008 год.

Работи като ендокринолог и интернист в Отделение по ендокринология, Клиника по вътрешни болести, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда  от юни 2008 г.