Д-р Мира Боянова

Ендокринолог

2006 - 2011 г. - магистър по медицина от Медицински университет - София.

2014 – 2019 г. – лекар в Отделение по ендокринология и болести на обмяната, Клиника по вътрешни болести, МБАЛ Токуда болница София АД;

2019 – 2023 г и продължава - специалист по ендокринология в Отделение по ендокринология и болести на обмяната, Клиника по Ендокринология и Нефрология (Клиника по вътрешни болести), Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда ЕАД

2019 – 2023 г. и продължава – специалист по ендокринология в Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Токуда  ЕАД

Положени курсове по ехография на щитовидната жлеза.

***

От 2011 г. е редактор в Отдел Научна Медицинска Информация, Централна Медицинска Библиотека, МУ-София - редакция и превод на научни медицински публикации от и на английски език.

От 2021 г - и до момента - Хоноруван асистент към Софийски университет „Св. Климент Охридски".

Рецензент за списанието JAMA Network Open от 2020 г., като от 2022 г. е в списъка с рецензенти с особен принос на JAMA Network Open.