Ендокринология

Отделението по Ендокринология е част от клиника по Вътрешни болести, в която се намира и отделението по Нефрология. В звеното се предлага комплексно лечение в две направления - болести на ендокринната система и бъбречни заболявания.

Клиниката разполага с 26 стационарни легла, разпределени в двете ѝ отделения. Тук работят общо 12 лекари с придобита специалност по съответното направление, 12 специалисти по здравни грижи (медицински сестри) и обслужващ персонал (3 санитари). Лекарските екипи са висококвалифицирани и прилагат съвременни комплексни методи за диагностика и лечение. Модерното оборудване на Клиниката позволява прецизна диагностика и възможности за по-точна оценка на състоянието и назначаване на необходимите терапевтични приложения.

Прегледи и консултации

Клиниката има консултативни кабинети по двете специалности, разкрити към Диагностично-консултативния център на болницата (Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Токуда). В тях се извършват прегледи и консултации на пациенти, след записване на регистратурата на тел.: 02/403 4917.

Към кабинетите са разкрити 2 манипулационни, последно поколение ехографска апаратура осигурява висококачествено образно диагностициране, което се прави от специалисти с придобити сертификати за работа с ултразвукова апаратура.

Прегледи и консултации могат да се осъществят по няколко начина:

  • С направление по здравна каса (и двете отделения имат договор с НЗОК)
  • Чрез допълнително здравно осигуряване в един от здравноосигурителните фондове, с които Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда има договор
  • Чрез платен прием

 Стационарно лечение

Двете отделения разполагат както болнични стаи с 2 до 4 легла, така и единични самостоятелни стаи. Всички стаи са климатизирани и оборудвани с модерен санитарен възел, лични гардероби, телевизори и безжична интернет връзка. Хоспитализация се осъществява чрез направление от диагностично-консултативните кабинети на Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Токуда, с направление №7 от други медицински центрове,  или при спешност от Неотложно звено на УМБАЛ Токуда .

Отделенията към Клиниката имат сключени договори с НЗОК за обслужване на стационарно и амбулаторно болни по съответни направления на най-високо - 3-то ниво. Има също възможности за платен свободен прием на неосигурени болни, както и по желание на пациентите.

Към Клиниката е създадена Лекарска консултативна комисия с права за издаване на болнични листове за временна нетрудоспособност.

Обучения, клинични проучвания и научна дейност

Клиниката е призната база за специализация и продължително обучение на лекарите по двете специалности, след зачисляване към Медицински университет - София на основание на класиране на кандидатите след провеждане на  конкурси.

В Клиниката се провеждат планови клинични проучвания на нови лекарствени средства, както и широкообхватни научни проекти с клинична насоченост. Някои от сътрудниците взимат ежегодно активно участие в различни научни форуми у нас и чужбина като членове на международни научни организации.

Контакти

Централа:  02/403 4000 
Локална регистратура:  02/403 4917