Aa

Ендокринология и Нефрология

Клиниката по Ендокринология и Нефрология предлага комплексно лечение в две направления в областта на вътрешните болести - болести на ендокринната система и бъбречни заболявания.

Клиниката разполага с 26 стационарни легла, разпределени в двете ѝ отделения - по ендокринология и нефрология. Тук работят общо 12 лекари с придобита специалност по съответното направление, 12 специалисти по здравни грижи (медицински сестри) и обслужващ персонал (3 санитари). Лекарските екипи са висококвалифицирани и прилагат съвременни комплексни методи за диагностика и лечение. Модерното оборудване на Клиниката позволява прецизна диагностика, и възможности за по-точна оценка на състоянието и назначаване на необходимите терапевтични приложения.

Прегледи и консултации

Клиниката има консултативни кабинети по двете специалности, разкрити към Диагностично-консултативния център на болницата (Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Токуда). В тях се извършват прегледи и консултации на пациенти, след записване на регистратурата на тел.: 02/403 4917.

Към кабинетите са разкрити 2 манипулационни за едномоментни диагностични и терапевтични процедури. Последно поколение ехографска апаратура осигурява висококачествено образно диагностициране, което се прави от специалисти с придобити сертификати за работа с ултразвукова апаратура.

Прегледи и консултации могат да се осъществят по няколко начина:

  • С направление по здравна каса (и двете отделения имат договор с НЗОК)
  • Чрез допълнително здравно осигуряване в един от здравноосигурителните фондове, с които Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда има договор
  • Чрез платен прием
Стационарно лечение

Двете отделения на Клиниката разполагат общо с 26 легла. Има както болнични стаи с 2 до 4 легла, така и единични самостоятелни стаи. Всички стаи са климатизирани и оборудвани с модерен санитарен възел, лични гардероби, телевизори и безжична интернет връзка. Хоспитализация се осъществява чрез направление от диагностично-консултативните кабинети на Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Токуда, с направление №7 от други медицински центрове,  или при спешност от Неотложно звено на Болница Токуда .

Отделенията към Клиниката имат сключени договори с НЗОК за обслужване на стационарно и амбулаторно болни по съответни направления на най-високо, 3-то ниво. Има също възможности за платен свободен прием на неосигурени болни, както и по желание на пациентите.

Към Клиниката е създадена Лекарска консултативна комисия с права за издаване на болнични листове за временна нетрудоспособност.

Обучения, клинични проучвания и научна дейност

Клиниката е призната база за специализация и продължително обучение на лекарите по двете специалности, след зачисляване към Медицински университет - София на основание на класиране на кандидатите след провеждане на  конкурси.

В Клиниката се провеждат планови клинични проучвания на нови лекарствени средства, както и широкообхватни научни проекти с клинична насоченост. Някои от сътрудниците взимат ежегодно активно участие в различни научни форуми у нас и чужбина като членове на международни научни организации. Проф.Боян Лозанов е Главен редактор на списане „Ендокринология“, орган на Българското дружество по ендокринология , както и член на други редакционни колегии.

Контакти

Централа:  02/403 4000 
Локална регистратура:  02/403 4917  

Видео 

По повод международния ден за борба с тиреоидните заболявания - проф.д-р Боян Лозанов, началник на Клиниката по Вътрешни болести на Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда - представя съвременните методи за диагностика и лечение на болестите на щитовидната жлеза, както и тяхната превенция:

Международни прояви

Международното издание на списание Thyro World - издавано и разпространявано от Международната тиреоидна федерация отрази и българския принос в борбата със заболяванията на щитовидната жлеза. Международната тиреоидна седмица през 2013 г. (20-26 май) бе отбелязана с Национална информационна кампания - "Щитовидна жлеза и бременност". Неин инициатор бе Българското дружество по ендокринология и с активното участие на Проф. д-р Боян Лозанов, началник на Клиниката по Ендокринология и Нефрология на Болница Токуда. 

Ето и представянето на България в списанието (автор е проф. Лозанов):

 

Блог статии