Досега преобладаващият подход към затлъстяването е конвенционалната терапия, която е комбинация от диета, промяна в начина на живот и фармацевтични препарати. За жалост, резултатите често са обезкуражаващи. Традиционно използваните лекарства имат ефект, но не осигуряват адекватен и дълготраен контрол в много случаи. 

 

Бариатричната хирургия успява да постигне подобряване или дори ремисия на диабета при повечето хора със затлъстяване и представлява сериозна алтернатива на традиционното лечение. Ремисия на диабет тип 2 диабет е наблюдаван при 57% до 95%, в зависимост от хирургичната процедура. 

Бариатричната хирургията има положителен ефект и върху съпътстващите заболявания, като дислипидемия, хипертония и обструктивна сънна апнея, подобряване на качеството на живот и облекчаване на симптомите на депресия, както и други психосоциални проблеми.

Заболеваемостта и смъртността при бариатричната хирургия е ниска. Общата смъртност варира от 0,1% до 1%. Усложненията могат да бъдат категоризирани в две групи: краткосрочни и дългосрочни усложнения. Краткосрочните усложнения включват инфекции на оперативната рана.  Дългосрочните усложнения включват развитие на остеопороза, витаминен и минерален дефицит, дефицит на някои белтъци или ниска кръвна захар.

Както захарен диабет тип 2, така и много други заболявания придружават затлъстяването. Това са нарушения в липидите, хипертония, обструктивна сънна апнея, сърдечни и чернодробни заболявания, инсулт, астма, болки в гърба и долните крайници, дегенеративни проблеми.

За съжаление, ефективността на диетотерапията и множество фармакологични средства изглежда неубедителна в дългосрочен план.

Противопоказанията за бариатрична хирургия включват голяма депресия или психоза, тежко сърдечно заболяване, риск от анестезията, тежки нарушения в кръвосъсирването, неспазване на хранителен режим и алкохолна консумация в големи количества и злоупотреба с наркотици.

За съжаление, въпреки информацията за ползите от хирургическата интервенция при хора със затлъстяване и без противопоказания под 1% от тях провеждат хирургично лечение. 

Доказано е, че бариатричната хирургия постига дългосрочна загуба на тегло, както и минимизиране на повторното затлъстяване, подобряване на съпътстващите заболявания и едновременно с това подобрява качеството на живот. Това я прави сериозна алтернатива на досегашните методи и терапии на затлъстяването.

Като цяло е доказано, че специфичната за затлъстяването смъртност намалява значително. Нещо повече, бариатричната хирургия може да намали честотата на рак при пациентите.

Целта на бариатричната хирургия е да сведе до минимум съпътстващите на затлъстяването заболявания, оптимизиране на метаболитните нарушения, подобряване на качеството на живот и в крайна сметка увеличаване продължителността на живота. 

Общата смъртност, свързана с диабет намалява с 40%, със сърдечно-съдовите заболявания с 56%, а при  злокачествените заболявания с 60%. При по-голямата част от пациентите много съпътстващите заболявания се подобряват или се разрешават напълно. 

Бариатричната хирургия трябва да играе основна роля в лечението на затлъстяването, особено при пациенти с диабет тип 2 и наднормено тегло. Тази интервенция има по-добри резултати по отношение на дългосрочно овладяване на диабета, особено когато е извършена рано, в самото начало, преди да настъпи необратимо увреждане на инсулиновата секреция.