Специализирани центрове

Център за Бариатрична и метаболитна хирургия

Бариатричната хирургия е един от най-модерните минималноинвазивни методи за лечение на патологично затлъстяване и диабет тип 2. В Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда функционира мултидисциплинарен център за бариатрична хирургия, който включва ендокринолози, гастроентеролози, хирурзи, специалисти по неврология и медицина на съня, кардиолози, диетолог и психолог.

Патологично затлъстяване е това, което води до съпътстващи заболявания, като сърдечносъдови, захарен диабет тип 2, онкологични заболявания, такива на опорно-двигателния апарат и други. Статистически тези хора живеят по-кратко и с влошено качество на живот. При патологичното, тоест болестното затлъстяване, идва момент, при който конвенционалните методи за редуциране на теглото, като диета и спорт, рядко постигат траен ефект. Тогава на помощ идва бариатричната хирургия, като метод на лечение. Интервенцията е лапароскопска, тоест минималноинвазивна и щадяща за пациента. Когато е извършена от опитен хирург, процедурата отнема до около 45 мин. и целта е да е с минимална болка и бързо възстановяване.

Доц. Лъчезар Лозанов, началник на отделението по Ендокринологиядоц. Веселин Маринов, началник сектор Минималноинвазивна и лапароскопска хирургияд-р Миряна Радойчич, хирург, гастрохирург, минималноинвазивен хирург.

Болестното затлъстяване и диабетът 2-ри тип са болестите на 21-ви век. През последните 4 десетилетия се наблюдава изключителен ръст на болестно затлъстелите хора в глобален мащаб. Днес над 400 милиона хора по света са класифицирани като болестно затлъстели. В България над 40% от хората са с наднормено тегло. Причина за това е автоматизацията на труда, ниската двигателна активност, хранителните навици. Болестното затлъстяване води след себе си риск от развитие на сърдечно-съдови болести, инфаркт, инсулт, чернодробна стеатоза и цироза, сънна апнея, заболявания на опорно-двигателния апарат, някои видове рак, метаболитни, бъбречни заболявания. При пациенти с над 40кг/м2 BMI много трудно, почти невъзможно е да се очаква редукция на тегло без прилагане на оперативно лечение. Патологично затлъстелите пациенти живеят статистически по-малко от останалите хора.

Диабетът 2-ри тип следва наднорменото тегло и ниската двигателна активност и е асоцииран с много висок риск от сърдечно-съдови инциденти.

С развитие на лапароскопската хирургия и ендоскопските съшиватели са разработени оперативни техники, които имат за цел да доведат до трайно намаляване на теглото при пациентите с патологично затлъстяване и диабет 2-ри тип. Философията на оперативните методи е ограничаване обема на стомаха и респективно количеството на приетата храна – рестриктивни; ограничаващи абсорбцията на хранителните вещества в тънкото черво – малабсорбтивни; комбинация от двата вида.

Какви са индикациите за оперативно лечение?

  • Всички пациенти с BMI над 40кг/м2

  • Пациенти с над 35кг/м2 и диабет 2-ри тип

  • Пациенти добре мотивирани и информирани за полза/риск от бариатрична хирургия

  • Провал на нехирургични методи за лечение

  • Стабилно психично състояние без зависимости

  • Без медицински състояния, които са съпроводени от много висок оперативен риск

  • Диабет 2-ри тип, без значение от BMI

Какво трябва да се направи?

Всички пациенти, индицирани за оперативно лечение трябва да бъдат изследвани и оценени от екип от специалисти – ендокринолог, хирург, гастроентеролог, кардиолог, клиничен психолог, невролог, диетолог. Основна роля в този процес е на специалиста ендокринолог, към който пациемтът трябва да се обърне в началния момент. Задължително се провеждат кръвни изследвания, оценка функцията на черния дроб и бъбреците, функцията на жлезите с вътрешна секреция, метаболитното състояние, горна ендоскопия, функционално изследване на дишането. Такава интердисциплинарна комисия функционира в нашата болница.

Какви са основните оперативни техники?

Gastric sleeve resection. Ръкавна резекция на стомаха – това е най-често прилаганата оперативна техника в световен мащаб. Над 50% от всички операции по повод патологично затлъстяване са именно такива. Целта е да се редуцира значително обема на стомаха и количеството на приеманата храна.

Резултатите от тази операция са:

  • Дълготрайна редукция на тегло (5 годишна %EWL е 54.8% ± 6.9)

  • Подобни резултати има и дори при супер затлъстели пациенти

  • Ремисия на Диабет 2-ри тип

  • Подобряване на възпалителните маркери

  • Сърдечно-съдовия риск риск

  • Сигнификантно подобряване на придружаващите болести

RY Gastric By-pass/ Mini Gastric By-pass. Оперативни техники съчетаващи рестрикция обема на стомаха и намаляващи абсорбцията на хранителните вещества в тънкото черво. При този вид оперативни техники, освен редукция на тегло се постига много добър ефект върху диабета и води до трайна ремисия на заболяването.

Предимства на методиката:

  • Индициран при пациенти с ГЕРБ и при такива с неуспешна предходна антирефлуксна операция

  • По-добро повлияване на пациенти с T2D в сравнение с другите оперативни техники

  • Добре описани в литературата възможни усложнения и протоколи за тяхното менажиране

  • Добре описани и документирани дълготрайни резултати

  • По-добър контрол на теглото в сравнение със SG

След хирургичната интервенция обичайно е на лице дефицит на някои витамини и минерали, което налага приемането им под формата на добавка. За да се избгне този проблем, пациентът трябва да следва стриктно предписананите му от лекар диета и препоръки.

Duodenl swich/ SADI-S. Това са чисто абсорбтивни техники с/без рестриктивна част. Базират са на разделяне на жлъчните и панкреатични ензими, които са отговорни за смилането и абсорбцията на храната от хранителния пасаж. Тези техники са показани при супер затлъстели пациенти. Имат много добър резултат върху контрола на диабета, нивата на мазнини в кръвта и придружаващите заболявания. Трайно водят до редукция на тегло.

След хирургичната интервенция обичайно е на лице дефицит на някои витамини и минерали, което налага приемането им под формата на добавка.

Операциите се извършват изцяло по миниинвазивен път с методите на лапароскопската или роботизирана хирургия. Възстановяването на пациентите е бързо. Обичайно след операцията пациентите бързо се възстановяват и още на следващия ден могат да приемат течности. 

Какви са рисковете? В центрове с добре развита лапароскопска хирургия и лапароскопски хирурзи с опит периоперативната смъртност е 0% и усложнения под 7%.

В днешно време тези операции са нискорискови, водят до трайна редукция на тегло и рязко намаляват нуждата от прием на медикаменти за диабета, високия холестерол и кръвно налягане и придружаващите заболявания. Дори в някои случаи диабетиците изцяло спират приема на лекарства.

При въпроси, нужда от консултация или второ мнение:

За консултация с ендокрилог на *5544 и 02/ 403 4000 или на локалната регистратура на отделението по Ендокринология: 02/403 4917

За консултация с доц. Веселин Маринов, хирург: doc.vesselinmarinov@gmail.com,  0888250302

Научете повече по темата:

  • Доц. Лъчезар Лозанов: Бариатричната хирургия може да излекува до 78% от хората с диабет тип 2 | в. 24 часа тук>
  • Доц. Веселин Маринов: Какво представлява бариатричната хирургия? | Канал 3 тук >