Д-р Снежина Маджарска

лекар-специализант по Нефрология Специалист Вътрешни болести
Д-р Маджарска е завършила медицина в Медицински Университет- София през 2011 г. След положен конкурсен изпит през 2012 г. е зачислена на редовна специализация по Вътрешни болести към Първа вътрешна клиника на МБАЛ „Токуда Болница“ за срок 2012- 2017 г. От януари 2014 г е част от екипа на отделението по Нефрология. Член е на Българското дружество по Нефрология. Притежава сертификати от училище по абдоминален ултразвук и доплер от БАУМ. Професионалните и интереси са в областта на интердисциплинарните генетични и възпалителни заболявания - има няколко публикации в тази област. От 2020г. д-р Маджарска е редовен специализант по нефрология.