Д-р Снежина Маджарска

лекар-специализант по Нефрология Специалист Вътрешни болести

Д-р С. Маджарска е завършила медицина в Медицински Университет- София през 2011 г. След положен конкурсен изпит през 2012 г. е зачислена на редовна специализация по Вътрешни болести към Първа вътрешна клиника на Токуда Болница за срок 2012- 2017 г.

От януари 2014 г. е част от екипа на отделението по Нефрология.

От 2020г. д-р Маджарска е редовен специализант по нефрология. 

Притежава сертификати от училище по абдоминален ултразвук и доплер от БАУМ.

  • Клинични интереси

    Клинични интереси
    Професионалните й интереси са в областта на интердисциплинарните генетични и възпалителни заболявания.  Има няколко публикации в тази област.
  • Членства в научни дружества

    Членства в научни дружества
    Член е на Българското дружество по нефрология (БДН)