Д-р Станислава Илиева

Нефролог Специалист Вътрешни болести

Д-р Станислава Илиева е завършила медицина през 1997 г. в Медицински университет - София. От 1997 до 2007 работи като ординатор в І-ва Нефрологична клиника към Клиничен център по нефрология /Медицински Университет - София/. От септември 2007 е част от екипа на Вътрешно отделение на МБАЛ “Токуда Болница София“. Има две придобити специалности - Вътрешни болести /2004 г./ и Нефрология /2013 г./ Преминала е обучителни курсове към Европейската Бъбречна Асоциация в Унгария, Чехия, Италия, Румъния в областта на клиничната нефрология, диализата и трансплантацията. Има придобита квалификация за провеждане на конвенционална ултразвукова диагностика на коремни органи и пункционна бъбречна биопсия. Член е на Българското Дружество по Нефрология и Европейската Бъбречна Асоциация.  Научните и интереси са в областта на хроничните бъбречни заболявания при пациенти със захарен диабет тип 2. Владее английски и руски език.