На 14 март 2024 г. – Световният бъбречен ден, Отделението по нефрология на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда и Българско дружество по нефрология, организират научен форум, посветен на хроничното бъбречно заболяване, под патронажа на председателя на Българско дружество по нефрология проф. д-р Емил Паскалев. Събитието ще се проведе в аула „Токуда“ (ет. 9), с продължителност 14:30 – 17:30 ч., при вход свободен.

 

По време на симпозиума "ХБЗ - предизвикателства на клиничната практика" ще бъдат представени както клинични случаи, така и най-актуалните въпроси в нефрологията днес, сред които ХБЗ в Балканските държави, пролактином и протеинурия, хипертензивни нарушения по време на бременност, васкулити на малките съдове, остро бъбречно увреждане при холестаза и други. Темите ще бъдат докладвани от лекари-нефролози в Отделение по нефрология на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда и от Клиника по нефрология и трансплантация на УМБАЛ Александровска.

 

Екипът на д-р Диляна Николова – началник на Отделение по нефрология в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, ще проведе и информационна кампания в болницата, посветена на бъбречното здраве.

 

В световен мащаб, през 2019 г.  хроничното бъбречно заболяване (ХБЗ) засяга повече от 850 милиона души по света и е пряка причина за смърт на над 3,1 милиона души.  Понастоящем бъбречното заболяване се нарежда на осмо място сред водещите причини за смъртност, като се очаква до 2040 г. то да бъде петата водеща причина за загубени години живот.

 

През настоящата година, Световният бъбречен ден ще протече под мотото “Здрави бъбреци за всички“, с което се насърчава равният достъп до грижи и оптимална лекарствена политика.

Въпреки че новите терапии трябва да бъдат достъпни за всички пациенти, във всяка държава, бариери като липса на информираност за ХБЗ, недостатъчни познания или увереност в по-новите терапевтични стратегии, недостиг на специалисти по нефрология и разходи за лечение, допринасят за дълбоки различия в достъпа до лечение, особено в страните с ниски и средни доходи.

 

Българското дружество по нефрология полага всички усилия за информираност на нефрологичната общност, както и за достъпност до новите медикаменти и терапии.

 

Настоящото събитие има за цел да сподели практически опит между Клиниката по нефрология и трансплантация и Отделението по нефрология на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, както и да популяризира темите и проблемите сред медицинската общност.

 

 Програма и лектори 👇