Нефрология

Отделението по Нефрология е част от клиника по Вътрешни болести, в която се намира и отделението по Ендокринология. В звеното се предлага комплексно лечение в две направления - болести на ендокринната система и бъбречни заболявания.

Отделението разполага с 13 стационарни легла. В него работят 10 лекари, трима от които с две специалности - нефрология и вътрешни болести. Лекарският екип е висококвалифициран и прилага съвременни комплексни методи за диагностика и лечение. Модерното оборудване на отделението позволява прецизна диагностика и възможности за по-точна оценка на състоянието и назначаване на необходимите терапевтични приложения.

Прегледи и консултации:

Отделението има два консултативни кабинета, разкрити към Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Токуда. В тях се извършват прегледи и консултации на пациенти, след записване на регистратурата на тел.: 02/403 4917 и 02/403 4950.

Към кабинетите са разкрита манипулационна, последно поколение ехографска апаратура осигурява висококачествено образно диагностициране, което се прави от специалисти с придобити сертификати за работа с ултразвукова апаратура.

Прегледи и консултации могат да се осъществят по няколко начина:

  • С направление по здравна каса
  • Чрез допълнително здравно осигуряване в един от здравноосигурителните фондове, с които лечебното заведение има договор
  • Чрез платен прием

Стационарно лечение

Отделението разполага с болнични стаи с 4 легла, както и със самостоятелни стаи. Всички те са климатизирани и оборудвани с модерен санитарен възел, телевизори и безжична интернет връзка.

Хоспитализация се осъществява чрез направление от диагностично-консултативните кабинети на Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Токуда, с направление №7 от други медицински центрове, след проведен преглед от специалистите ни,  или при спешност от Неотложно звено на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда .

Отделението има сключен договор с НЗОК за обслужване на стационарно и амбулаторно болни по съответни направления на най-високо - 3-то ниво на компетентност.

Пациенти без здраво осигуряване могат да постъпят в болницата с платен прием.

Към Клиниката по вътрешни болести е създадена Лекарска консултативна комисия с права за издаване на болнични листове за временна нетрудоспособност.

Обучения, клинични проучвания и научна дейност

Клиниката е призната база за специализация и продължително обучение на лекарите по нефрология и ендокринология, след зачисляване към Медицински университет - София на основание на класиране на кандидатите след провеждане на  конкурси. Обучават се и студенти от Медицински факултет към СУ "Св. Климент Охридски". 

В отделението се провеждат планови клинични проучвания на нови лекарствени средства, както и широкообхватни научни проекти с клинична насоченост. Някои от сътрудниците взимат ежегодно активно участие в различни научни форуми у нас и в чужбина като членове на международни научни организации.

Контакти

Централа:  02/403 4000 
Локална регистратура:  02/403 4917 и 02/403 4950