Нефрология

Лечение

Отделението разполага с 13 легла, разпределени в модерно обзаведени стаи със собствен санитарен възел, телевизор и безжичен интернет. Звеното приема и лекува пациенти, страдащи от:

Инфекции на бъбреците и пикочните пътища – остри, изострени, хронични

Имунни и автоимунни нефропатии – гломерулонефрити – първични или вторични при системни заболявания на съединителната тъкан

Гломерулопатии при обменни заболявания като захарен диабет, амилоидоза, миелом

Тубулоинтерстициални небактериални нефрити

Бъбречна недостатъчност – остра и хронична

Съдови аномалии на бъбреците и пикочо-отделителнатая система

За точна и бърза диагностика се използват възможностите на останалите над 30 диагностични звена в болницата.

Работи се в тясно сътрудничество с колегите от отделението по хемодиализа за провеждане на диализно лечение на болни с остра бъбречна недостатъчност или въвеждащи диализи при болни с хронична бъбречна недостатъчност, с отделенията по урология, съдова хирургия, както и останалите клинични звена в болницата.

За диагностично уточняване на първичните и вторични гломерулопатии и други двустранни паренхимни бъбречни увреждания, в отделението се провеждат годишно над 70 пункционни бъбречни биопсии.  

Отделението по Нефрология приема по НЗОК за лечение по всички нефрологични клинични пътеки. След приключване на лечението пациентите остават под наблюдението на екипа.

Отделението разполага с отличен кадрови потенциал. В него работят 10 лекари, 4 от които са с признати две специалности - по Вътрешни болести и Нефрология. Те са с много добра теоритична, практична и методична подготовка, което е основанието за определянето на трето - най-високо ниво, на компетентност.  Наред до лекарите, за пациентите се грижат отлично подготвени и всеотдайни медицински сестри.