Д-р Виолета Катева

Невролог специалист по транскраниална електромагнитна стимулация
Д-р Виолета Катева е невролог и rTMS специалист. Доктор по медицина от Медицински университет – гр. Варна. Прилага в практиката си невромодулация, неврорехабилитация, както и лечение на болката и болкови синдроми. Има клинична практика с пациенти с различна степен на инвалидност след преживян мозъчен инсулт, множествена склероза, болест на Паркинсон. Прилага репетитивна транскраниална електромагнитна стимулация като част от неврорехабилитация при пациенти с множествена склероза, деменция, хронична болка, депресия (медикаментозно-резистентна депресия), обсесивнокомпулсивно разстройство, фибромиалгия, психосоматични нарушения, нарушения в храненето, нарушения от аутистичния спектър нарушения и др.

 • Клинични интереси

  Клинични интереси

  Репетитивна транскраниална електромагнитна стимулация като част от неврорехабилитация при пациенти с МС, деменция, хронична болка, депресия (медикаментозно-резистентна депресия ), обсесивнокомпулсивно разстройство, фибромиалгия, психосоматични нарушения, нарушения в храненето, нарушения от аутистичния спектър нарушения.

  Невромодулация, неврорехабилитация, лечение на болка и болкови синдроми;

  Клинична практика с пациенти с различна степен на инвалидност след преживян мозъчен инсулт, множествена склероза, болест на Паркинсон;

 • Професионален опит

  Професионален опит
  От 2021 г. е невролог в Центъра по клинична психология, психоонкология и психосоматика в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Tokuda.

  Невролог, rTMS специалист с дългогодишна практика в УМБАЛНП „Свети Наум” ЕАД.
 • Образование

  Образование

  Доктор по медицина – Медицински университет – Варна.

  Провеждала е обучения по rTMS в гр. Берн, Швейцария, под ръководството на проф. Мюри.

  Серифициран rTMS специалист от Медицинския университет „Харвард“, гр. Бостън, Масачузетс, САЩ.

  Има научни разработки върху приложението на rTMS при пациенти с множествена склероза и болест на Паркинсон.

 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества
  Българско дружество по неврология
  Американска асоциация по неврология
  Балканска асоциация по неврофийдбек, биофийдбек и невромодулация