Проф. дпн Моника Богданова

Психоаналитик Ръководител направление „Родителство и ранно детско развитие”

Проф. дпн Моника Богданова e психоаналитик, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по педагогика. Защитава докторат на тема: „Приемното семейство като алтернативна форма за отглеждане и възпитание да деца, лишени от родителска грижа”. Доктор на педагогическите науки става със: „Синергичен модел за професионално ориентиране и консултиране на деца и младежи със специфични потребности”. Ангажирана е с каузата на бебетата и децата в България от 2010 г., развивайки френския и немския опит. Има над 100 публикации, последните, от които са „Посрещане на новороденото през думите и в света. Перинаталност и психоанализа“, „Бебето, детето и техният език“, „Въпросът за тялото в клиничната практика“. 

 • Клинични интереси

  Клинични интереси

  Майчинство и бременност, психоанализа с бебета и малки деца, психоанализа с преждевременно родени бебета, диагностика и превенция на нарушения в ранна детска възраст (0-3 г.), ранна социализация на децата.

 • Професионален опит

  Професионален опит

  Работи с деца и семейства от 1998 г. – като психолог в SOS Детски селища, педагогически съветник, психотерапевт в СБДПЛР на деца с церебрална парализа „Св. София“, като психоаналитик. Проф. дпн Моника Богданова преподава във Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски”. Ангажирана е с каузата на бебетата и децата в България от 2010 г., развивайки френския и немския опит, като през 2015 г. създава „Зеленият двор” – психоаналитичен център за посрещане на семейства, а през 2018 г. Център за развитие на бебета и деца до 5 г. „Франсоаз Долто”.

 • Образование

  Образование
  Завършва 135 СОУ „Ян Амос Коменски“ и специалност „Педагогика на девиантното поведение“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Защитава докторат на тема: „Приемното семейство като алтернативна форма за отглеждане и възпитание да деца, лишени от родителска грижа”. Доктор на педагогическите науки става със: „Синергичен модел за професионално ориентиране и консултиране на деца и младежи със специфични потребности”.
 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации

  Специализирала е в Париж и Германия, провежда супервизия и обучения на специалисти от различни полета (психолози, педагози, логопеди, социални работници и др.). 

   

 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества

  Българска aсоциация по психотерапия (председател), Българско психоаналитично пространство (пълноправен член).

Свързани блог статии

Свързани блог статии