Клинична психология, психоонкология и психосоматика

Клинична социална работа

Клиничният социален работник осигурява връзката между здравните и социални институции в полза на гарантирането на правата на пациентите с различни заболявания.

Клиничната социална работа включва:

  • болнично асистиране;
  • консултиране за социални, здравни, осигурителни права и процедури;
  • практическо насочване и съдействие (за обезщетения, пенсии, помощни средства, домашни грижи, подготовка на документи за ТЕЛК, социални помощи и др.).

Консултациите с клиничен социален работник са безплатни за пациентите на болницата. 

При необходимост те могат да се провеждат и онлайн.