Всяка година кампаниите по повод онкологични заболявания се увеличават, а засегнатите от тежката диагноза „рак“ стават все повече. Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда се старае винаги да основава кампаниите си на информираност, на ценни и важни съвети, на насоки към профилактиката, към всичко, което всеки един човек може да направи, за да успее да помогне на самия себе си, на близките си и на свои познати.

Тази година ние посвещаваме Световния ден на борба с рака и целия месец февруари на превенцията, скрининга и ранната диагностика на онкологични заболявания.

При по-голямата част от злокачествените заболявания, диагнозата се поставя чрез извършване на образни изследвания (рентген, мамограф, ехограф, скенер, ядрено-магнитен резонанс, сцинтиграфия и др.). Благодарение на тях специалистите могат да определят размера и локализацията на едно туморно образувание. След това задължително се извършва хистологично изследване – взима се проба от тумора и се анализира от специалисти по патология, които определят вида, стадия и това какви клетки съдържа образуванието.

При някои видове рак са налични и туморни маркери, които подпомагaт поставянето и потвърждаването на диагнозата.

Препоръчително е изследването на туморни маркери да се извършва в една и съща лаборатория, за да могат стойностите да бъдат съпоставими. Резултатите трябва да бъдат консултирани и разчетени от специалиста, избран за проследяване на лечението. Препоръчително е това да бъде медицински онколог, при когото сте избрали да извършвате предварително или последващото медикаментозно лечение.

Стойностите от туморните маркери могат да бъдат завишени и по други причини, именно заради това е важно резултатът им да се съгласува със специалист, запознат с и проследяващ Вашето състояние.

След поставянето на диагнозата с ясни показания за вида и стадия на заболяването, документите Ви се предоставят на онкологична комисия. Тя се състои от всички ангажирани със заболяването специалисти – медицински онколог, образен диагностик, патолог, лъчетерапевт, специалист по нуклеарна медицина, хирург. Именно комисията трябва да вземе решение какво лечение е подходящо за всеки един пациент. Становището на специалистите се издава след мултидисциплинарно обсъждане и определя последващия път на пациента.

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда разполага с комплексен онкологичен център, съдържащ в себе си всички лекари, необходими за диагностицирането и лечението на онкологични заболявания. Именно поради тази причина лечебното ни заведение разполага с онкологична комисия, която заседава 1-2 пъти седмично.

В болницата непрестанно се извършва стандартизиране на протоколите, спрямо международните препоръки за диагностика и лечение на всяко едно онкологично заболяване. Специалистите ни са членове на най-големите и доказани международни организации.

В Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда пациентите имат възможност и за персонализирана оценка на риска от развитие на част от онкологичните заболявания, които позволяват да бъде направена такава. Също така болницата ни предоставя възможност за извършване на целенасочен скрининг за най-често развиваните злокачествени заболявания.

Болницата ни разполага с най-съвременната апаратура в Клиника по образна диагностика. Въпреки това що се касае до онкологичните заболявания и не само, независимо от това колко надежден е един апарат, от изключително значение е лекарят, който разчита изследването.

Съветът на специалистите е винаги образните изследвания да се извършват в големи центрове като този в АСК УМБАЛ Токуда, особено що се касае за диагностициране на онкологични заболявания. От изключително значение за правилното поставяне на диагнозата е не само съвременната и модерна апаратура, но и експертизата, опита и професионалните умения на всеки специалист в конкретното медицинско звено. В големите центрове по образна диагностика лекарите имат голям опит и през звеното преминават изключително много различни клинични случаи. Екипът на Клиника по образна диагностика в болницата се състои от специалисти преминали обучения и квалификации в най-развитите европейски държави и са членове на доказани европейски асоциации.

За всяко онкологично заболяване има стандарт на лечение, който важи за всички европейски държави. Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда прилага всички утвърдени в световен мащаб методи и терапии на лечение. Те са зависими от много фактори като вид и размер на тумора, както и дали има възможност и показания той да бъде опериран, наличието на метастази също е от голямо значение, с важни фактори са и възрастта и придружаващите заболявания на пациента.

Добре е при установено онкологично заболяване да извършвате лечението си в многопрофилна болница, в която работи и комплексен онкологичен екип. По този начин специалистите ще могат да комуникират помежду си и да обсъждат Вашето състояние, тъй като лечението на всяко онкологично заболяване е комплексно и изисква консултации с различни специалисти като например хематолог, гастроентеролог, кардиолог, пулмолог, невролог и др.

До края на месеца ще Ви представим важни и ценни насоки за превенцията, скрининга и ранната диагностика на най-често срещаните онкологични заболявания в България. Доказани специалисти ще дадат съвети за всичко необходимо, което позволява диагнозата да бъде поставена в начален стадий, когато медицината има възможност да приложи най-ефикасните терапии за лечение.