Клинична психология, психоонкология и психосоматика

Бебешка социализация

Във времето, в което живеем връзката помежду ни става все по-предизвикателна, трудна, объркана, динамична, сякаш накъсана. В забързаното ежедневие, в условия на несигурност, при липса на достатъчно места за среща, бебето и малкото дете имат своите въпроси и преживявания. 

Как бебето общува?
Как му разказваме случващото се и как го вписваме в живеенето? 
Може ли да направи връзка с друго бебе, с непознат?
Ами ако бебетата можеха да говорят?

Това са само някои от въпросите, за които ще имате възможност да отворим пространство за размисъл.  

Инициативата „Бебешка социализация“ е продължение на работата на екипа от Центъра по клинична психология на болницата, свързана с въпросите на ранното детско развитие, майчинството и родителството. 
Провежда се веднъж месечно, в събота. Поканени са бебета и малки деца до 12 месеца, и техните родители.
В приятната атмосфера на Детския център в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, 1 ет., бебетата и техните родители ще могат да поговорят, да поиграят, да общуват помежду си.

„Бебешка социализация“ е специфична среда, с цел свързване и развитие (на отношения, преживявания, връзки), където можете да зададете своите въпроси на проф. Моника Богданова, психоаналитик (и на бебета).

За връзка с Центъра по клинична психология и психосоматика:
Тел: 0884 933 160; 0887372184; 02/403 43 88
Имейл: clinical.psychology@acibademcityclinic.bg