Клинична психология, психоонкология и психосоматика

Психодиагностика (ТЕЛК) и психологично консултиране за външни пациенти

Психодиагностика

Към ДКЦ, Центърът извършва невропсихологични и други изследвания за явяване пред ТЕЛК/НЕЛК, свързани с диагностиката на психичното здраве и развитие, познавателните функции, личностното функциониране и др.

Психологично консултиране на амбулаторни пациенти

Центърът по Клинична психология, психоонкология и психосоматика предлага психологично консултиране и на амбулаторни пациенти с афективни, тревожни и други психични оплаквания. 

За връзка с Центъра по клинична психология, психоонкология и психосоматика:
Тел: 0884 933 160; 02/403 43 88
Имейл: clinical.psychology@acibademcityclinic.bg