Запази час

Клиниката по Неврология и медицина на съня е носител на международни Диамантена и Платинена награди от европейската инициатива Angels, за организация на лечението на исхемичен мозъчен инсулт в острата му фаза. Ръководеният от проф. Иван Стайков екип успява да приложи златния стандарт – тромболитично лечение за „стопяване“ на тромбите, причинили инсулта, при над 25% от пациентите. Изключителен успех в организацията на лечението е постижението от средно 39 минути време от приемането на пациента в болницата до започване на лечението за възстановяване на проходимостта на засегнатите мозъчни съдове.

Angels е Европейска здравна инициатива, подкрепена от Европейската организация по инсулти (European Stroke Organisation - ESO), чиято цел е да подобри грижата за пациентите с инсулт. Мисията на проекта е да се повиши броя на болниците, подготвени за лечение на пациенти с остър исхемичен инсулт, и да се оптимизира качеството на лечението във вече съществуващите центрове за инсулт. Наградите на ESO-Angels имат за цел да покажат признание на екипите, посветени на подобряване качеството на лечение на инсултите, създавайки култура за непрекъснато проследяване на ключови параметри при лечението на мозъчните инсулти.

 

В Клиниката по Неврология се извършва диагностика и лечение на всички заболявания на централната и периферната нервна система. 

  • Принцип на работа – 24/7/365. Хоспитализацията на пациентите се осъществява по клинични пътеки, по линията на доброволното допълнително здравно осигуряване, както и по платени пакети. Пациентите с нарушения на съня също могат да разчитат 24 часа в денонощието на диагностика и лечение от специалистите по медицина на съня.
  • Развитие в пълен обем на най-съвременните методи за диагностика, лечение и профилактика на заболяванията на централната и периферна нервна система, невропсихологични консултации, речева и двигателна рехабилитация
  • Развитие на интервенцонална неврология – механична тромбекстракция и тромбаспирация в острата фаза на исхемичния инсулт, най-съвременното направление в областта на съдовата неврология, осъществяваща модерна инвазивна диагностика и  терапия на мозъчния инсулт. Развива се благодарение на уникалното съчетание на работата на невролози, интервенционални кардиолози, съдови хирурзи, неврохирурзи, специалисти по образна диагностика
  • 30 легла, оборудвани с кислородна и аспирационна (вакуумна) инсталация, подвижни, с променяща се конфигурация в зависимост от състоянието на пациента със следното разпределение:

Stroke unit (интензивен съдов сектор) - модерна организационна единица за диагностика и лечение на мозъчни инсулти, снабдена с 9 легла (разпределени в 4-ри стаи), оборудвани с антидекубитални дюшеци, с възможности за 24-часово мониториране на всички жизнени показатели. Обобщение на 23 проучвания установява, че Stroke unit повишава преживяемостта и намалява инвалидизацията, без да има системно увеличаване на престоя на пациентите в болница. В световен мащаб stroke unit е приет за лечение на мозъчните инсулти, като се разработват мрежи, покриващи населението.

Лаборатория "Нарушения на съня" с 2 легла (разпределени в две единични стаи) за диагностика и лечение на всички видове нарушения на съня и бодърстването – инсомния (безсъние), обструктивна и централна сънна апнея, титриране със СРАР, синдром на неспокойните крака, парасомнии, хиперсомнии, нарушения на съня свързани с циркадния ритъм. Към лабораторията работят специалисти по нарушение на съня, сертифицирани в Германия и Унгария.

19 легла, (разпределени в няколко единични, четворни и лукс стаи).

Контакти

Телефон за записване на консултации и контролни прегледи на пациенти: 02/ 403 4000 и 02/403 4911
Телефон за контакти с отделението: 02/ 403 44 02
Телефон за контакти с лабораторията за Медицина на съня: 02/403 4412
Старша сестра: 02/ 403 44 52

 

Важно

Ние разполагаме с възможност за незабавно и съвременно лечение на пациенти с исхемичен мозъчен инсулт - 24 часа в денонощието, 365 дни в годината!

Тел.: 02/ 403 4911