Неврология и медицина на съня

Преглед при невролог

Високоспециализирана  диагностика на всички заболявания на централната и периферната нервна система. 

• четири диагностично-консултативни кабинета с 1 функционално свързана манипулационна

• Модерно оборудван с най-високо ниво апаратура сектор по електрофизиология:

- Електромиографска /ЕМГ/ лаборатория с възможности за евокирани потенциали - зрителни, слухови, соматосензорни

- Лаборатория по ехографска диагностика на мозъчното кръвообращение- доплерова сонография, цветно-кодиран дуплекссонографски анализ

- Електроенцефалографска /ЕЕГ/ лаборатория

- Отоневрологичен кабинет

12-часово дневно покритие по НЗОК, талон № 3, 3А

Талон № 7 /планиране на хоспитализация след преглед от невролог от ДКЦ/

12-часово дневно покритие на платени пациенти

• Разработена програма за първична и вторична профилактика на мозъчно-съдовите заболявания, нарушения на съня и бодърстването със серия от безплатни профилактични прегледи, анализ и отстраняване на рисковите фактори, обучение на пациентите.