Неврология и медицина на съня

Невропсихология

НЕВРОПСИХОЛОГИЧНО КОНСУЛТИРАНЕ

Доц. д-р Мария Рашева, дмн

 1. Клинична невропсихология
 2. Специализирани невропсихологични изследвания при деца и възрастни
 3. Съвременни диагностични и терапевтични методи

Консултации за възрастни

 • За  пациенти прекарали мозъчен инсулт, черепномозъчна травма, тумори на главния мозък – оценка и терапия на дефицитите в психичните функции поведение, реч,  памет, емоции, внимание, мислене
 • За целите на ТЕЛК - експертиза на психичните проблеми, породени от мозъчен инсулт, травма и други заболявания на главния мозък
 • При пациенти със съмнения за деменция : скрининг за деменция; оценка на паметови способности, на способностите за планиране и организиране на дейности; консултиране на семействота на пациенти с Алцхаймерова деменция, съдова деменция, Паркинсонова деменция
 • Специализирана когнитивна терапия при пациенти с деменция
 • За пациенти с придобити речеви и говорни нарушения след инсулт и други заболявания на ЦНС  : диагностика и логопедична терапия на афазия, алексия, аграфия, дизартрия
 • Консултиране на пациенти и техните семейства относно  проблеми, произтичащи от боледуване и инвалидност

Детски консултации

 • За деца с проблеми в психомоторното развитие – невропсихологично изследване с изработване на индивидуална терепевтична програма
 • За деца в предучилищна възраст – ранна диагностика и профилактика на обучителни проблеми
 • За деца със специфични  нарушения на способността за учене  (дислексия на развитието) - невропсихологично изследване и терапия