Неврология и медицина на съня

Специализирани комисии за лечение

В Клиниката по Неврология на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда са сформирани специализирани комисии за диагностициране и лечение на здравноосигурени пациенти с множествена склероза, епилепсия и Паркинсонова болест. Така, цикълът медицински услуги за страдащите от тези заболявания става пълен и те могат да получат всички небходими за лечението си грижи и медикаменти, според съвременните изисквания и програми на здравната каса. 

Комисия за лечение на пациенти, страдащи от множествена склероза

Състав на комисията:

Председател:

 • Проф. д-р Иван Стайков, д.м. – Началник на Клиника по неврология и медицина на съня

Членове:

 • Д-р Анелия Симеонова – лекар, специалист по неврология 
 • Д-р Иван Стоянов – лекар, специалист по неврология 
 • Д-р Николай Михнев, д.м. - лекар, специалист по неврология
 • Д-р Мария Чолакова - лекар, специалист по неврология

За записване: 403 4911

Комисия за лечение на пациенти, страдащи от епилепсия

Състав на комисията:

Председател:

 • Проф. д-р Иван Стайков, д.м. – Началник на Клиника по неврология и медицина на съня 

Членове:

 • Д-р Анелия Симеонова – лекар, специалист по неврология
 • Д-р Николай Михнев, д.м. - лекар, специалист по неврология
 • Д-р Михаил Михов - лекар, специалист по неврология

За записване: 403 4911

Комисия за пациенти, страдащи от Паркинсонова болест

Състав на комисията:

Председател:

 • Проф. д-р Иван Стайков, д.м. – Началник на Клиника по неврология и медицина на съня

Членове:

 • Д-р Иван Стоянов – лекар, специалист по неврология
 • Д-р Анелия Симеонова – лекар, специалист по неврология
 • Д-р Михаил Михов - лекар, специалист по неврология
 • Д-р Нейко Нейков - лекар, специалист по неврология

Комисия за провеждане на предвидените в учебната програма колоквиуми на специализанти, обучаващи се в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда

Състав на комисията:

 • Проф. д-р Иван Стайков, д.м., Началник на Клиника по неврология и медицина на съня
 • Д-р Анелия Симеонова, лекар, специалист по неврология
 • Д-р Иван Стоянов, лекар, специалист по неврология
 • Доц. д-р Мария Рашева, д.м., лекар, специалист по неврология
 • Доц. д-р Сийка Новачкова - Спасова, д.м., лекар, специалист по неврология
 • Д-р Николай Михнев, д.м., лекар, специалист по неврология