Неврология и медицина на съня

Отоневрология

Сектор „Отоневрология”

От 2011 г. към Аджибадем Сити Клиник УМБАл Токуда е открита специализирана лаборатория за диагностика и лечение  на нарушенията в равновесието и световъртежа.

Лабораторията по отоневрология разполага с последно поколение апаратура за прецизно изследване на вестибуларните функции.

Извършват се статокинетични и координационни тестове – функционални и компютърно-базирани; видеонистагмография; експериментални провокационни тестове.

Вестибуларна рехабилитация – комплекс от мултимедийни процедури за проследяване, рехабилитация и тренировка при заболявания от периферен и централен произход. Специализирани репозициониращи техники при позиционен световъртеж. Упражнения за ускоряване на вестибуларната адаптация; стабилизиране на позата и походката; възстановяване на статичното и динамичното равновесие.