Проф. д-р Иван Стайков, дм

Началник Клиника по неврология и медицина на съня

Проф. д-р Стайков е началник Клиника по Неврология, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда. Той е член на борда на директорите на ръководството на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда и на борда на директорите на центъра за клинични проучвания, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда. Председател е на специализираните комисии за лечение на пациенти страдащи от мултиплена склероза, за лечение на пациенти страдащи от епилепсия, за лечение на пациенти страдащи от болестта на Паркинсон към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда. 

 • Клинични интереси

  Клинични интереси

  Мозъчно-съдови заболявания, интервенционална неврология, спешна и интензивна неврология, мултиплена склероза, болест на Алцхаймер, нарушение на съня и бодърстването, ултрасонографска диагностика на мозъчното кръвообращение. 

 • Образование

  Образование

  Професор по научната специалност 03.01.19 неврология

  Професионално развитие:

  1989-1990 г. Участъков лекар и ръководител на селищна здравна служба, гр. Кочериново 1991-2006 г. последователно ординатор, асистент, старши асистент и главен асистент по неврология към Клиника по неврология - нервно-интензивно отделение при УМБАЛ “Царица Йоанна”, гр. София 2006 - до момента - началник Клиника по Неврология към УМБАЛ “Токуда Болница София”

  Образование, следдипломна квалификация и придобиване на научна степен:

  1988 г. Висше образование - медицина с отличен успех, МУ, София

  1993 г. придобита специалност по неврология, МУ, София 1998 г. присъдена научната степен “Доктор по медицина” от Медицинския факултет при Университета в гр. Берн, Швейцария 1999 г. присъдена научната и образователна степен “Доктор” в гр. София 12.2005 г. призната правоспособност по ултразвукова диагностика на нервната система от МУ-София 05. 2009 г. присъдено научното звание – старши научен сътрудник II степен – доцент по неврология 2011 г. призната правоспособност по отоневрология от МУ-София 12.2011 г. придобива степен магистър и квалификация здравен мениджър от МУ–София 11.2015 г. присъдено академично звание "Професор" Международни специализации: 1996-1998 г. специализира неврология с насоченост - мозъчно-съдови заболявания и ултрасонографска диагностика на мозъчното кръвообращение в Берн, Швейцария 2000 г. специализира в областта на лечението на исхемичен мозъчен инсулт в Неврологичен институт, Флорида, САЩ 1999 г. и 2001 г. специализира неврология с насоченост – медицина на съня в Линден и Фрайбург, Германия 2006 г. специализира неврология и здравен мениджмънт в болниците на Корпорацията “Токушукай” в Япония 2007 г. специализира "Здравен мениджмънт" в Унивеситетска болница Аденбрукс, Кеймбридж, Великобритания

  2017-2019 г. специализира интервенционална неврология в Латвия и Швейцария

 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества

  Член на Българското дружество по неврология

  Член на европейската комисия за сертифициране на центрове по мозъчен инсулт към европейската организация по мозъчни инсулти - 2015-2019 г.

  Съосновател и член на ръководството на българското дружество по сомнология

  Член на световната организация по мозъчен инсулт

  Член на европейската организация по мозъчен инсулт

  Член на европейската организация по нарушения на съня

  Председател на централната комисия по етика по закона за лекарствените продукти на Република България в периода 2014-2015 г.

  Членство в научни списания: Член на редакционните колегии на 3 научни списания.

 • Награди

  Награди

  Присъдена научната награда за 1994 г. в конкурса на Българската Фондация „Предпазване от мозъчни инсулти” за научен труд в областта на мозъчно-съдовите заболявания.

  Присъдена първа награда за най-добро научно съобщение на първия съвместен Българо-Италиански симпозиум по главоболие (Стайков И. и колектив)

  Присъдена грамота на Клиниката по неврология за най-добра клиника за 2011 г. в „Токуда Болница” София

  Член на лигата на най-добрите лекари в София за 2012 г.

  Присъдена награда – най-добър изследовател за 2013 и 2014 г. в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда за постигнати най-високи резултати в световен мащаб, за изключителен професионализъм и изключителен принос и опит в развитието на клиничните проучвания, както и за високи постижения в организацията и поддържането на високо качество в работата на комисията по етика

  Присъдена награда за лекар на 2015 г. в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда за високия професионализъм при създаването и организирането на най-значимия център за лечение на инсулт в България, за всеотдайността при управлението на поверената клиника и поддържане на високо качество при лечението на пациентите

  Лекар на когото българите вярват, избор на читателите на 24-часа, под патронажа на председателя на народното събрание за 2014/2015 г., 2015/2016 г., 2016/2017 г., 2017/2018 г., 2018/2019 г., 2019/2020 г.

Свързани блог статии

Свързани блог статии

Проф. д-р Иван Стайков, дм: Около 15-20% от катастрофите в световен мащаб стават поради заспиване зад волана - обструктивна или централна сънна апнея, или друг вид безсъние