Д-р Николай Михнев, дм

Невролог Специалист по медицина на съня

Д-р Михнев има над 17 години опит в областта на неврологията. Има придобита правоспособност по електроенцефалография, както и по отоневрология. Клиничните му интереси са в областта на мозъчно-съдови заболявания, интервенционална неврология, мултиплена склероза, епилепсия, нарушения на съня. През 2014 г. защитава научна и образователна степен „Доктор” на тема „Видео ЕЕГ мониториране на терапевтично резистентни епилепсии”. От 2013-2016 г. е участник в Трансатлантическата среща за множествена склероза. От 2017-2019 г. специализира интервенционална неврология в Латвия и Швейцария. През 2023 г. придобива професионална квалификация по "Инвазивна образна диагностика и интервенционална рентгенология". Има над 50 научни публикации в България и чужбина на теми свързани с множествена склероза, мозъчносъдови заболявания, епилепсия, нарушения на съня.  

 • Клинични интереси

  Клинични интереси
  Клиничните му интереси са в областта на мозъчно-съдови заболявания, интервенционална неврология, мултиплена склероза, епилепсия, нарушения на съня.
 • Професионален опит

  Професионален опит
  • 2006-2010 г. - провежда специализация по неврология в УСБАЛНП „ Свети Наум”
  • През 2010 г. -  придобива специалност по "Неврология" 
  • През 2010 г. - придобива правоспособност по "Електроенцефалография"
  • През 2011г. - придобива правоспособност по "Отоневрология"
 • Образование

  Образование
  • През 2005 г. завършва медицина в МУ – София
  • През 2014 г. - защитава научна и образователна степен „доктор” на тема „Видео ЕЕГ мониториране на терапевтично резистентни епилепсии”

 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации
  • От 2013-2016 г. - участник в Трансатлантическата среща за Множествена склероза.
  • От 2017-2019 г. специализира "Интервенционална неврология" в Латвия и Швейцария.
  • През 2023 г. придобива професионална квалификация по "Инвазивна образна диагностика и интервенционална рентгенология"
 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества
  • Българското Дружество по Неврология
  • Българско сдружение по Интервенционална Рентгенология