Д-р Николай Михнев, дм

Невролог Специалист по медицина на съня
Завършил е медицина през 2005 година в МУ - София. В периода 2006-2009 г. е редовен докторант в УСБАЛНП „ Свети Наум” - София на тема „Видео ЕЕГ мониториране на терапевтично резистентни епилепсии”. Между 2006 и 2010 г. провежда специализация по неврологоия в УСБАЛНП „ Свети Наум”. През 2010 придобива специалност по неврология и правоспособност по електроенцефалография, а през 2011г. - правоспособност по отоневрология от МУ-София. Интересите му са в областта на епилепсия, нарушение на съня и бодърстването. Има 9 научни публикации. Членува в Българското Дружество по Неврология.