Доц. д-р Сийка Новачкова, дм

Невролог
Завършила е медицина в МУ-София през 1968 г. От 1971 г. работи като ординатор в ЕМГ-лаборатория на Неврологична клиника ИСУЛ. От 1976 г. последователно е асистент, старши и главен асистент към същата лаборатория. През 1980 г. защитава кандидатска дисертация и получава научно звание "кандидат на медицинските науки", сега - "доктор". През 2004 г. получава научното звание "доцент". От 1976 г. е активно ангажирана и се преподавателска дейност със студенти и специализанти по неврология, провежда курсове и индивидуално обучение за високоспециализираната дейност "клинична електромиография". През целия си професионален опит доц. д-р Новачкова се занимава с електромиографска диагностика на нервно-мускулните заболявания в неврологията и в други области. Има над 50 публикации в научни списания. Участва в редица неврологични и електрофизиологчни форуми, на които е автор и съавтор на над 50 съобщения. Доц. д-р Новачкова е член на дружествата по Неврология, Електрофизиология и Клинична електромиография. От 2008г. е част от екипа на Електромиографската лаборатория на ДКЦ "Токуда", където също участва в провеждането на специализирани курсове.