Неврология и медицина на съня

Специализирана диагностика

В пълен обем са развити най-съвременните методи за диагностика, лечение и профилактика на заболяванията на централната и периферна нервна система.

Апаратура

Кабинетите са оборудвани с последно поколение апаратура за:

Доплерова сонография

Електроенцефалография (ЕЕГ)

Електромиография (ЕМГ)

Отоневрология

Респираторна полиграфия

Титриране с СРАР

Полисомнографска диагностика