Неврология и медицина на съня

Стационарно лечение

Лечение на всички заболявания на централната и периферната нервна система
  • Принцип на работа – 24/7/365. Хоспитализацията на пациентите се осъществява по клинични пътеки, платени пакети, чрез абонаменти, доброволни застрахователни фондове.
  • 30 легла, оборудвани с кислородна и аспирационна (вакуумна) инсталация, подвижни, с променяща се конфигурация в зависимост от състоянието на пациента със следното разпределение:

Stroke unit (интензивен съдов сектор) - модерна организационна единица за диагностика и лечение на мозъчни инсулти, снабдена с 9 легла (разпределени в 4-ри стаи), оборудвани с антидекубитални дюшеци, с възможности за 24-часово мониториране на всички жизнени показатели.

Лаборатория "Нарушения на съня" с 2 легла (разпределени в две единични стаи) за диагностика и лечение на всички видове нарушения на съня и бодърстването – инсомния (безсъние), обструктивна и централна сънна апнея, титриране със СРАР, синдром на неспокойните крака, парасомнии, хиперсомнии, нарушения на съня свързани с циркадния ритъм. Към лабораторията работят специалисти по нарушение на съня, сертифицирани в Германия и Унгария.

19 легла, (разпределени в няколко единични, четворни и лукс стаи).

Телефон за записване на пациенти: 02/ 403 40 00
Телефон за контакти с отделението: 02/ 403 44 02 и 02/ 403 44 52